Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsMynegai mewn trefn amser

Chronological index

Ar y tudalen hwn...

On this page...


 

Dogfennau sy'n perthyn i ddyddiad penodol

Documents relating to a specific date

 Prif ffynhonnau / Main sources Ffynhonnau llai / Minor sources
1670 Hearth Tax  
1691   Ewyllys / Will of Lewis Lloyd, Dolclettwr
1693   Ewyllys / Will of Hugh Lloyd, Dolclettwr
1705  Marriage settlement, John & Catherine Jones
1709   Ewyllys / Will of Elizabeth Rees
1707   Ewyllys / Will of James John, Gweddynys
1714  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
Ewyllys / Will of Evan Richard
1715   Ewyllys / Will of Morgan Jenkins
1724  Marriage settlement, Hugh Griffith/Susanna Lloyd
1726   Ewyllys / Will of Richard John Griffith Evan
1751  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1754 Resiants 
1755  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1756 Resiants 
1759  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1760 Cofrestr rhydd ddeilliaid / List of freeholders
Resiants
 
1762 Resiants 
1765  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1774  A Gentleman's Tour through Monmouthshire and Wales
1781  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1784  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1789  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
1798 Treth ar Dir / Land Tax 
1799  Adbryniant Treth ar dir / Land tax redemption
1800  Thomas Thomas - "Wanted"
1805  Prisiad tir Gogerddan / Gogerddan land valuation
1810  Rhenti'r arglwydd / Chief rents
Meyrick's Cardiganshire
1816 Cofrestr rhydd ddeilliaid / List of freeholders 
1823  Hawliau mwynfa / Turbary rights
1826  Taithlyfr / Journey of Thomas Masleni
1827  Cardiganshire Militia Enrolment List
1828  Prydles / Lease of 'Hafan'
1836 Cofrestr Etholwyr / Electoral register 
1841 Cyfrifiad / Census 
1842  Athrawon Ysgol Sul Soar / Soar Sunday school teachers
1844 Dosraniad y degwm / Tithe apportionment
Asesiad ardreth y tlodion / Poor Rate Assessment
Athrawon Ysgol Sul Soar / Soar Sunday school teachers
1845  The Welshman
Trefn seddi yn yr eglwys / Church seating arrangements
1847  Archaeologica Cambrensis
Y Llyfrau Gleision / The Blue Books
1848 Cofrestr Etholwyr / Electoral register 
1849  Adroddiad Bryn yr Arian a rhestr cyfrandalwyr/Bryn yr Arian, report and shareholders
Ewyllys / Will of William Thomas, smith
1851 Cyfrifiad / CensusInventory of Margaret Jones
1853  Hanes y gwasanaeth post / History of the postal service
1854  Genedigaethau (cofrestr brechu) / Births (vaccination register).
Llythyr oddi wrth / letter from Jeremiah Jones, Borth
1855  Pwll Roman daybook
1856 Cofrestr Etholwyr / Electoral registerAthrawon Ysgol Sul Soar / Soar Sunday school teachers
1857  Reports on Taliesin Mine
1859 Aelodau Rehoboth / Members of Rehoboth 
1861 Cyfrifiad / Census
Etholwyr / Electors
 
1862  (pre 1862)Prisiad Arglwyddiaeth y Maenor / Valuation of the Lorship of the Manor
1865 Cofrestr Etholwyr / Electoral register 
1870  Jubili Capel Soar
The Gwynfryn 'bundling' case
1871 Cyfrifiad / Census
Dosbarthiadau Soar / Soar classes
Etholwyr / Electors
 
1873  Archaeologica Cambrensis
1874 Cofrestr Etholwyr / Electoral registerDescription of the Mines
1875  Cymru: yn Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol
1877 Cyfrifiad yr ysgol / School census 
1878  Pontydd y Sir/County Bridges
1880  Rhestr Tlodion / List of Paupers.
Genedigaethau (cofrestr brechu) / Births (vaccination register).
Conveyance of houses in Taliesin
1881 Cyfrifiad / Census 
1882  Ocsiwn/Sale of Frongoch
1884 Rheithwyr / JurorsRhestr Tlodion / List of Paupers.
1887   Llythyr am / letter about Dolclettwr and Llain-hir mine.
1888   Ewyllys / Will of Mary Pritchard
1891 Cyfrifiad / Census 
1892   Ewyllys / Will of William Thomas, Frongoch
1894   Comisiwn Brenhinol ar Dir / Royal Commission on Land in Wales
1895  Kelly's Directory
Ymddiriedolwyr Soar / Soar Trustees
1896 Etholwyr / ElectorsOcsiwn/Sale of Pantglas and Tynywern
Ewyllys/Will Jane Elizabeth Davies, Penpompren
1897  Prisiad/valuation of Gwynfryn estate
1899   Ewyllys / Will of Thomas Jones, Gwarcwmbach
1901 Cyfrifiad / Census 
1908   Cofnodion Pwyllgor Addysg / County Educ Cttee Minutes
1910 Prisiad y Deddf Cyllid / Finance Act Valuation  
1914  Kelly's Directory
1918   Ewyllys / Will of Mary Jones, Pencae
Ewyllys / Will of Mary Richards, Pencae
Parish Relief Order Book
1920  Kelly's Directory
1922   Cofnodion Pwyllgor Addysg / County Educ Cttee Minutes
1937  Tanysgrifwyr/Subscribers, Eisteddfod Genedlaethol
1938  Cysegriad estyniad i'r mynwent
1941  Rhoddion i'r Cronfa Cysur/Gifts to the Comforts Fund
Cofnodydd y Bugail Deithiol/ Travelling Shepherd's Logbook
1943  Rhoddion i'r Cronfa Cysur/Gifts to the Comforts Fund
1949  Some Taliesin rents
Ewyllys / Will of Annie M Selvin
Aelodau Rehoboth / Rehoboth members
1954  Disgrifiad daith / description of a journey, The Times
1956  Lloffion Llangynfelyn
2001  2001 Census summary

 

Dogfennau sy'n perthyn i gyfnod estynedig

Documents relating to an extended period

1776-1789 Turnpike Trust minutes
1799-1800 Rolyn Carchar Sesiwn Fawr Sir Aberteifi / Cardiganshire Great Sessions Gaol Roll
1810-1821 Bedyddiadau / Baptisms by Azariah Shadrach
1812-1850 Rehoboth: Bedyddiau / Rehoboth: Baptisms
1813-1880 Cofrestr y plwyf: Priodasau / Parish register: Marriages
1813-1861 Cofrestr y plwyf: Bedyddiau / Parish register: Baptisms
1813-1949 Cofrestr y plwyf: Claddedigaethau / Parish register: Burials
1815-1837 Bedyddiadau / Baptisms, Cylchdaith Aberystwyth Wesleyan Circuit
1817-1825 Llys Chwarter / Quarter Sessions
1840-1850 Llys Chwarter / Quarter Sessions
1848-1868 Cyfrifon y Goruchwylwyr / Overseers' accounts 1848-1868
Rhestr goruchwylwyr / list of overseers 1848-1868
1850-1864 Prydlesau Gogerddan Leases
1865-1880 Yr Eurgrawn Wesleyaidd
1869-1871 Aberystwyth Observer
1871-1874, 1877, 1901, 1938 Cambrian News
1871-1959 Ysgolfeistri / Schoolmasters
1872-1882 Cofnodion yr Awdurdod Glanweithiol Gwledig / Rural Sanitary Authority Minutes
1876-1895 Llyfr cofnodion yr ysgol / School record book
1876-1976 Ysgol Llangynfelyn 1876-1976
1883-1916 Genedigaethau yn y tloty / Births in the workhouse
1889-1896 Lloerigion yn y Gwallgofdy / Lunatics in the Asylum
1889-1974 Cofnodion Cyngor Sir Aberteifi/ Cardiganshire County Council Minutes
1898-1929 Defnyddwyr yr elorgerbyd / Users of the hearse
1894, 1901, 1936 Ardreth corau, Rehoboth / Pew Rents, Rehoboth
1914-1918 Y Coflech Rhyfel / The War Memorial
1939-1943 Llyfr cofnodion / Record book, Anfield Road School, Liverpool
1939-1945 Gwasanaeth yn WW II, Service in WW II
Y Coflech Rhyfel / The War Memorial
Amrywiol / Varous The Times
London Gazette


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]