Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsCofnodion y Cynghorau

Council Minutes

Mae nifer o gorfforaethau llywodraethol lleol wedi cael cyfrifoldeb am ddigwyddiadau yn Llangynfelyn dros y blynyddoedd. Ar wahân i'r hen Sesiynau Chwarterol a Sesiynau Bach, bu sawl Byrddau a Chomisiynau, ond dechreuodd llywodraeth leol yn yr ystyr fodern, drwy gynghorau etholedig, gyda sefydliad y Cynghorau Sir yn 1889. Roedd Cyngor Sir Aberteifi mewn bodolaeth o 1889 tan 1974, a dilynwyd ef gan Cyngor Sir Dyfed o 1974 tan 1996, ac wedyn Cyngor Ceredigion, sy'n rhedeg pethau heddiw. Fe gawsom hefyd Cyngor Dosbarth Gwledig Aberystwyth (1894-1974), Cyngor Dosbarth Ceredigion (1974-1996), Cyngor Plwyf Llangynfelyn (1894-1974) a Chyngor Cymuned Llangynfelyn (1974 ymlaen)

Cedwir cofnodion y rhan fwyaf o'r corfforaethau yn Archifdy Ceredigion. Dyma ddetholiad ar hap o loffion o'r cyfrolau, er mwyn rhoi blas i chi o'i cynhwysion.

Llangynfelyn has been affected by various local government bodies over the years. Apart from the old Quarter and Petty Sessions, there were various boards and commissions, but local government as we know it today, in the form of elected councils, really began with the County Councils in 1889. Cardiganshire County Council was in existence from 1889 to 1974, and was followed by Dyfed County Council until 1996, when Ceredigion County Council took over. We also had Aberystwyth Rural District Council (1894 to 1974), Ceredigion District Council (1974 to 1996), Llangynfelyn Parish Council (1894 to 1974) and Llangynfelyn Community Council (1974 to the present).

Minutes of most of these bodies are preserved in the Ceredigion Archives, and we have included here a random selection of gleanings from the volumes, to give a flavour of the sort of material that is available.


 

Cyngor Sir Aberteifi

Cardiganshire County Council
[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]