Llangynfelyn

Hanes plwyf

Cofnodir y safle hwn hanes un plwy, sef Llangynfelyn yng Nheredigion, drwy drawsgrifiadau dogfennau hanesyddol, gwreiddiol. Cynigir mynediad hawdd ac am ddim i wybodaeth am yr ardal neulltiol hwn, ac mae'n gwasanaethu hefyd fel enghraifft o'r ystod eang o ffynhonnau sydd ar gael mewn ardaloedd eraill. Gobeithio gall y safle fod yn fodel o'r fath wefan hanes lleol sy'n bosibl.

Mae'r safle yn un mawr, dros 400 tudalen, felly sawl dull llywio sydd. Gallwch defnyddio'r dewislen tynnu-lawr isod, neu fynd at fap llawn y safle. Hefyd, mae rhestr o eitemau yn nhrefn amseryddol. I ddechrau, beth am edrych ar ein arweinydd byr i'r plwyf a'n dewis o uchafbwyntiau'r safle.

Mae'r adran hanes a dogfennau yn cynnwys copïau o amrywiaeth eang o gofnodion, cyhoeddwyd a heb eu cyhoeddi, yn gynnwys:
  Cyfrifiadau
  Cofrestrau'r plwyf
  Cofnodion y capeli
  Cofnodion y Degwm
  Mapiau'r plwyf a'r sir
  Lluniau hen a chyfoesol

Gobeithio bydd y wefan o ddiddordeb ac yn ddefnyddiol i chi. Gallech rhoi eich sylwadau am y safle ar ein llyfr ymwelwyr.

Cylchllythr: Ychwanegir defnydd newydd i'r safle yn aml: pe hoffech chi'n cael gwybod pan digwydda newidiadau, , os gwelwch yn dda.


Gwybodaeth i ymwelwyr   Ynglŷn â'r awduron   Diolchiadau   Nodiadau technegol   Cysylltu â ni   Hawlfraint

 
Newidiadau diweddaraf:
Latest changes:
22 Mawrth/March 2006
Google

A parish history

This site records the history of a single parish, Llangynfelyn, in mid-Wales, through transcripts of original historical documents. It gives free and easy access to information about this particular area, but also serves as an example of the wide range of sources that are generally available for other areas. Hopefully the site can be a model of the sort of local history website that is possible.

The site is a large one, over 400 pages, so there are several ways to get around. You can navigate with the pull-down menu (below), or go to the full site map. There is also a list of items in chronological order. To start with, try looking at the brief guide to the parish and our selection of highlights of the site.

The history and documents section contains copies of a wide range of published and unpublished records, including the following:
  Census records
  Parish registers
  Chapel records
  Tithe Records
  Maps of the parish and county
  Old and contemporary photographs.

We hope you find the site interesting and useful. Please tell us what you think about it in our visitors book.

Newsletter: new material is added to the site quite frequently: if you would like to be notified of updates as and when they happen, please


Information for visitors   About the authors   Thanks   Technical notes   Contact us   Copyright[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]