Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsCludiant a ffyrdd

Transport and roads

Cofrestrwyd y car cyntaf yn y plwyf, 'EH41', ar 21/11/1910. Y berchennog oedd Dr John James, Lodge Park. Un 10 HP, lliw gwyrdd ydoedd, ar gyfer defnydd preifat. Nid oes sôn am y math.
AC/CA, Register of Motor Cars Vol 1 1903-1915, p17, CDC/ML/1

Rydym wedi trawsgrifio sawl dogfen ynglŷn a chludiant a'r ffyrdd yn y plwyf. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yma.

The first motor car to be registered in the parish was 'EH41', registered to Dr John James, of Lodge Park, on 21/11/1910. It was 10 HP, Green and for private use. No make/model was recorded.
AC/CA, Register of Motor Cars Vol 1 1903-1915, p17, CDC/ML/1

We have transcribed a number of documents relating to transport and roads. These have been included here.

Gweler hefyd

See also[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]