Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mynwentydd Mynegai
Cemeteries index
Cofnodion yn yr Hen Fynwent

 

Memorials in the Old Churchyard

Dyma trawsgrifiad yr arysgrifau coffaol ar y beddfeini a cherrig coffa sydd yn yr Hen Fynwent yn Llangynfelyn, sef y mynwent o gwmpas eglwys Cynfelyn Sant. Yn anffodus, mae sawl wedi cwympo, sawl eraill wedi cael eu torri, ac mae nifer ychwanegol yn anodd eu darllen oherwydd effaith y tywydd a'r iorwg dros y blynyddoedd.

Ar ôl y trawsgrifiadau, rydym wedi rhoi mynegai i'r beddfeini yn nhrefn yr wyddor a hefyd, rhestr o berthnasau a enwebywd ar y beddfeini.

Nid oes unrhyw drefn ar lleoliad y beddau yn y mynwent: dydyn nhw ddim mewn rhesi, felly nid oes modd amlwg o gyfeirio attynt. Mae'r 'Ref' yn dynodi'r bedd ar ein cyllun bras y mynwent.

  Here is a transcript of the Monumental Insriptions (MIs) on the gravestones and memorials in the old Cemetery in Llangynfelyn, which lies around the church of St Cynfelyn. Sadly some of them have fallen, others have been broken, and the some are hard to read because of the effects of the weather and the ivy over the years.

After the list of transcriptions, we have included an alphabetical index to the graves and also a list of relatives mentioned.

The graves are laid out almost randomly, with no clear rows etc, and no obvious way of allocating a plot number: the 'Ref' number identifies the grave on our rough plan of the cemetery.Yr Arysgrifau

 

The Inscriptions


No.InscriptionRef.
1Er serchus gof am Richard Morgan, Tre'rddol, hunodd Ionawr 5 1891 yn 77 mlwydd oed.
Hefyd am Elizabeth ei anwyl briod hunodd Ionawr 2 1848 yn 40 mlwydd oed.
“Er wedi marw yn llefaru etto.”
 
4.1
2Er Coffadwriaeth Richard Felix, Taliesin yr hwn a hunodd yn yr Iesu Gorphenaff 3ydd 1863 yn 54 mlwydd oed. Hefyd am David anwyl fab Richard a Mary Lloyd Felix yr hwn a hunodd Ionawr 24ain 1844 yn 6 mlwydd oed.
“Ffydd a rhai dilynwch gan ystyried diwedd eu hymor-weddiad hwynt. Hebreaid XIII 7”
“Maent wedi anghofio'r groes ar gwae,/A thristwch anial dir:/Ac heddiw'n yfed gariad rhad/Fel dwr gloew pur.”
 
4.2a
3Er Coffadwriaeth am Mary Lloyd Felix anwyl Briod Richard Felix yr hon a hunodd yn yr Iesu Tachwedd 22ain 1890 yn 79 mlwydd oed. Hefyd am Maggie anwyl ferch Richard a Margaret Owen, Birmingham, yr hon a hunodd Ebrill 5ed 1865 yn 6 mlwydd oed.
“Goddiweddant lawenydd a hyfrydwch, a chystudd a galar a ffy ymaith. Esaia XXXV 10”
“Ni theimlir yno unrhyw bren/Na chwyno gan un glwyf:/Uno pawb mewn hwyl yn ???(check)/ I dragwyddoldeb mwy.”
 
4.2b
4This stone was erected to perpetuate the memory
-of David Lewis, Tre'rddol, Carpenter, who departed this life 4th August 1833 in the 86th year of his age.
- of Mary, wife of the said David Lewis who died November 21st 1822 in the 71st year of her age.
- of Mary, wife of David Lewis Junr, Tre'rddol, Carpenter, who died January 16th 1826 aged 46 years. Also of Jane their third daughter who died 23rd December 1827 aged 11 years.
- of the last named David Lewis who departed this life November 14th 1857 aged 79 years.
“???cwminwl, ac yn ymaith felly'r hwi sydd yn disgyn bedd ni ddaw i fyny mwyach/Ni ddychwel i'w dy a'i le nid edwyn ef mwy. Job VII 9.1"
 
4.2c
5In memory of John son of Thomas and Elinor Davies of Tretaliesin died 17 day of December 1828 aged 1 year.
 
4.3
6Er serchus cof am John Morris Jones, Dole, yn y plwyf hwn, bu farw Mai 31ain 1887 yn 83 mlwydd oed.
“Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch a daw Mab y dyn.”
 
4.4
7Coffadwriaeth mai yma y claddwyd Jane gwraig John Jones o'r Dolau yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mehefin 14eg 1868 yn 69ain mlwydd oed.
Coffadwriaeth mai yma hefyd y claddwyd Morris mab John a Jane Jones o'r Dolau yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Awst 19eg 1844 yn 3 mlwydd oed. Hefyd yma y claddwyd Margaret merch i'r dywededig John a Jane Jones yr hon a fu farw Mai 12ed 1850 yn 15ed mlwydd oed.
 
4.5
8Coffadwriaeth am Thomas M Williams, Tailor, Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw yr 16 o Ionawr 1858 yn 68ain mlwydd oed.
“Gwyliwch gan hynny am na wyddoch pa awr y daw eich Arglwydd. Mat XXI 12”
Coffadwriaeth Elizabeth, priod Thomas M Williams Tre Taliesin yr hwn a fu farw Tachwedd 8 1862 yn 67 mlwydd oed.
“Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch a daw Mab y dyn.”
 
4.6
9Coffadwriaeth am Elizabeth Einon, Tan'rallt yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw ar y 1af o Mai 1856 yn 84 mlwydd oed.
Coffadwriaeth Jane, priod Richard Jervis, Tan'rallt yn y plwyf hwn yr hon a fu farw ar y 22 o Hydref 1861 yn 22ain mlwydd oed.
“Gwyn ei byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd.”
 
4.7
10Coffadwriaeth o...
Stone buried 
4.8
11
Fallen on top of 4.10 and 4.11 
4.9
12
Fallen - 4.9 on top 
4.10
13
Fallen - 4.9 on top 
4.11
14In memory of Mary daughter of Hugh and Elizabeth Rowlands, Tre'rddol, who died 10th November 1843 in the 36th year of her age.
 
4.12
15Beddfaen Susanah, gwraig y Parch Thomas Jones, Gweinidog Wesleyaidd [Merch Hugh Rowlands Dôl-y-clettwr] yr hon a fu farw Hydref 22ain 1848 yn 26ain mlwydd oed.
“Mewn ffydd y bu feirw y rhai hyn. Paul”
Beddfaen y dywededig Parch. Thomas Jones yr hwn a fu farw Mehefin 19eg 1849, yn 34ain mlwydd oed.
“Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig. Pedr”
 
4.13
16Ymbaratowch i gyfarfod a Duw. Deuwch i'r Farn.
Er cof am Amelia, priod John Evans, Taliesin, yr hon a fu farw Mehefin yr 8 1862 yn 26 mlwydd oed.
Hefyd John ei mab yr hwn a fu farw Mai y 10 1856 yn 4 diwrnod oed.
Hefyd John ei hail fab yr hwn a fu farw Mawrth yr 16 1858 yn 18 mis oed.
 
4.14
17Er serchus cof am John Evans, Taliesin, yr hwn a fu farw Medi 15fed 1839 yn 55 mlwydd oed.
Hefyd er cof am Mary ei anwyl briod yr hon a fu farw Medi 4ydd 1868 yn 64 mlwydd oed.
"O'r llwch y gesglir perlau Duw,
I harddu breiniol balas nef,
Bydd coffrau'r bedd yn gyffro byw,
Pan eilw Grist ei saint i dref."
 
4.15
18Coffadwriaeth am Edward Davies, mab Evan a Catherine Davies Tre'rddol, yr hwn a fu farw Ebrill 14 1851 yn 6 mis oed.
 
4.16
19Er serchus cof am David Daniel, Taliesin, bu farw Hydref 17 1863 yn 74 mlwydd oed.
Hefyd am ei anwyl briod Ellen Daniel, bu farw Rhagfyr 27 1873, yn 83 mlwydd oed.
Hefyd am eu anwyl fab William Daniel bu farw Mai 22 1849 yn 17 mlwydd oed.
"Ceisiwch yr Arglwydd".
 
4.17
20Coffadwriaeth am Richard Jones, Tymawr Mochno or plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mawrth yr 17eg 1814 yn 75 mlwydd oed
Hefyd Elizabeth Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw yr 17eg Hydref 1835 yn 53 mlwydd oed
Coffadwriaeth am Catherine Jones, priod Richard Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw Rhagfyr y 13 1836 yn 86 mlwydd oed
Hefyd Richard Jones, mab Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hwn a fu farw Awst y 26ain 1843 yn 49 mlwydd oed
 
4.18
21Coffadwriaeth am John Jones mab Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hwn a fu farw y 5ed o Tachwedd 1859 yn 70 mlwydd oed
Hefyd Catharine Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw Mawrth y 9ed 1861 yn 78 mlwydd oed
Coffadwriaeth am Anne Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw y 27 o Mawrth 1865 yn 75 mlwydd oed
 
4.19
22Er serchus cof am:
William Jones, Taliesin, hunodd Medi 6 1889 yn 81 mlwydd oed.
Anne Jones ei briod, hunodd Chwefror 20 1855 yn 31 mlwydd oed
George Jones eu annwyl fab, hunodd Gorff. 13 1881 yn 36 mlwydd oed.
"Heddwch i'w llwch"
 
4.20
23Coffadwriaeth am David Jones, Tre'rddol yn y plwyf hwn a fu farw Chwefror yr 16 1865 yn 74(?) mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Catherine priod David Jones, Tre'rddol yn y plwyf hwn a fu farw yr 12 o Rhagfyr 1866 yn 73(?) mlwydd oed.
 
4.21
24Sacred to the memory of John Morris, late of Tre'rddol in this parish who departed this life on the 22nd day of September 1849 aged 26 years.
 
4.22
25Coffadwriaeth am David Jones, Goitre Tymawr Llancynfelyn yr hwn a fu farw ar y 1af o Dachwedd 1851 yn 87 mlwydd oed
 
4.23
26Coffadwriaeth am Sarah merch John a Margaret (?) yr hon a fu farw Ebrill 6fed 1850 yn 7fed mlwydd o'i hoedran.
 
4.24
27Coffadwriaeth am Lewis mab William ag Anne Lewis, Dole, yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Mai y 26ain 1850 yn 23 mlwydd oed
Coffadwriaeth am Catherine merch William ag Anne Lewis, Dole yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Rhagfyr y 3 1859 yn 18aw mlwydd oed.
 
4.25
28(Blank)
(Blank)  
4.26
29Here lieth the body of Wm Williams Junior late of Lodge Mill who died 7br 9 1787 aged 21 years
"Pawb enir a laddir a hoes mor yngwith/Mae'r angau'n ein harlloes/Awr na dydd nid oes/Na bo'n dwyn i ben d'einioes"
 
4.27
30Sacred to the memory of William Thomas Pugh late or Tre'rddol (shopkeeper) who departed this life on the 9th day of August 1823 aged 78 years.
 
4.28
31In memory of David son of William and Margaret Daniel of Goitref in this parish who departed this life on the 26th day of March 1860 aged 2 years.
"Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn,/Gadd mor syn eu symmud/Pnd prin i ddangos pa mor hardd/Yw blodau gardd y bywyd."
 
4.29
32Coffadwriaeth am John Morgans mab William ac Elizabeth Morgans, Dole yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Gorphennaf 15 1875 yn 26 mlwydd oed.
"Ystyriwch a gwelwch...
 
4.30
33Coffadwriaeth am William Morgans, Dole, yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Tachwedd yr 16 1849 yn 55 mlwydd oed.
"Pan uwch fy medd, ddyn, cofia di/Mae'n fyw fel ti, rhyw bryd, fu'm i/I'r fan yr wyf cei dithau ddod,/Ac felly cais yn barod fod."
Hefyd er Coffadwriaeth am Elizabeth Morgans, ei wraig, yr hon a fu farw Tachwedd y 23ain 1876 yn 70 mlwydd oed.
Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd."
 
4.31
34Er serchus cof am Mary Anne, merch Evan a Mary Owen, Taliesin, bu farw Mawrth 7 1873 yn 11 mis oed.
"Gwywodd y glaswelltyn a'i flodeu yn a syrthiodd."
 
4.32
35Coffadwriaeth am Mary, gwraig Evan Jones, Llanerch yn y plwyf hwn yr hon a fu farw yr 28ain dydd o Ionawr 1855 yn 40 mlwydd oed.
"Gwerthfawr yn golwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint ef."
 
4.33
36Stone buried
Stone buried 
4.34a
37Here lie the body of Elizabeth, daughter of James Jones and Mary his wife of Goitre who died December 10th 1838 aged 2 years.
 
4.34
38Sacred to the memory of Elizabeth late of Goitre fach, daughter of James Jones by Mary his wife, who died March 25 in the year 1831 aged 4 years
 
4.35
39Er cof am John Owens, Meiner, Taliesin, yr hwn a fu farw Ionawr 28 1851 yn 35 mlwydd oed.
"Cofiwch diwygiwch eich agwedd - bob oedran/Sy'n edrych fy anedd/Arafwch mae'n daith ryfedd/Symyd a'r bywyd i'r bedd."
Hefyd am Catherine ei wraig yr hon a fu farw Rhagfyr 5ed 1888 yn 76 mlwydd oed.
 
4.36
40In memory of Jonathan Griffith of Goitre fach in this parish who died August 1 1826 aged 80 years.
 
4.37
41...dy...of wife...(Jo)nathan Griffith who died May 26 1834 aged 86 years.
Partly crumbled. "Catherine" in parish register 
4.38
42Er cof am Griffith Williams, Hatter, Tre'rddol, yr hwn a fu farw Tachwedd yr 11eg 1874 yn 78 mlwydd oed.
"Trefna dy dŷ; canys marw fyddi, ac ni byddi byw. 2 Bren. XX 1"
Hefyd er Coffadwriaeth am Jane Williams ei briod yr hon a fu farw Ebrill y 5ed 1878 yn 76 mlwydd oed.
"Am hynny byddwch chwithau barod: canys yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Mat XXIV 44"
 
4.39
45Coffadwriaeth am Margaret Daniel serchus wraig William Daniel, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Chwefror yr 22ain 1875 yn 37 mlwydd oed.
"Yn gorphwys o bwys y byd, yn dawel o'r diwedd mae f'ysbryd: o'm ceufedd oer fe'm cyfyd fy naf glân i'w fwyn nef clyd."
 
4.40
46Yma gorphwys y rhan farwol o Lettisha merch William a Margaret Daniel, Tre'rddol yr hon a fu farw yr 8fed dydd o Mai 1873 yn 9 mis oed.
Yma gorphwys y rhan farwol o William mab William a Margaret Daniel, Tre'rddol yr hwn a fu farw yr 3ydd dydd o Mehefin 1869 yn 3? mis oed.
"A'r Iesu a ddywedodd, gadewch i blant bychain, ac ni waherddwch iddynt ddyfod attaf fi; canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd. Mat XIX 14"
 
4.41
47Er serchus cof am William mab Richard a Jane Isaac, Taliesin yr hwn a fu farw Medi 14eg 1877 yn 18 mlwydd oed.
"Os yw ein bore'n hyfryd iawn/Ni ddaw'n brydnawn er hyny;/yn ddwys, ystyria, f'enaid cu,/Pa le y byddi fory!"
Er serchus cof am John mab Richard a Jane Isaac, Taliesin yr hwn a fu farw Mai 15fed 1874 yn 19 mlwydd oed.
"Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd,/yn myn'd o blith y byw/Eu henwau'n perarogli sydd,/A'u hun mor dawel yw."
 
4.42
48In memory of Angelica the beloved wife of the Rev'd William Thomas, B.D., vicar of this parish, who died on the 12th day of June 1870 aged 34 years
Also of David, son of the above named, who died on the 20th day of February 1867 aged 10 weeks
 
4.43
49Elizabeth wife of Edward Rowland late of Erglodd died March 11th 1837 aged 88 years.
 
4.44
50Underneath lie the remains of Edward Rowland late of Erglodd in this parish who departed this life on the 8th day of March 1832 in the 83rd year of his age.
 
4.45
51Coffadwriaeth o Margaret merch Richard a Jane Rowland o Erglodd yr hon a fu farw Mehefin 4ydd 1830 yn 10 mis oed.
Ac hefyd Hugh mab i Richard a Jane Rowland yr hwn a fu farw Ionawr 12ed 1832 yn 3 wythnos oed.
 
4.46
52Er cof am Elizabeth, priod Evan Evans gynt o Moelfferem a fu farw 18 o Fedi 1826 yn 40 mlwydd oed.
 
4.47
53Sacred to the memory of Margaret wife of Morgan James late of Gwarfelin in this parish who departed this life on the 12th day of October 1838 aged 28 years
 
4.48
54Coffadwriaeth am Thomas Roberts, Royal Oak, Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Gorphenaf yr 21ain 1863 yn 63 mlwydd oed.
"Cwsg dy ran, gyfaill annwyl - yn dawel/yn dy dywyll breswyl/ Yr lon a'th gyfyd i'r wyl/O eigion iyw egwyl."
Coffadwriaeth am Bridget priod Thomas Roberts, Royal Oak, Taliesin yr hon a fu farw ar yr 11eg o Rhagfyr 1871 yn 70 mlwydd oed.
"Am hynny byddwch chwithau barod/canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn."
 
4.49
55Coffadwriaeth mai yma y claddwyd Margaret gwraig Evan Davies gynt o Blaenglesyrch yn plwyf Llanwrin yr hon a fu farw Awst 28 1857 yn 50 mlwydd oed.
 
4.50
56Coffadwriaeth am Jeremiah Davies Caerarglwyddes yr hwn a fu farw Hydref 16eg 1849 yn 72 mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Jane Davies gwraid Jeremiah Davies Caerarglwyddes yr hon a fu farw Mai 3ydd 1848 yn 78 mlwydd oed.
 
4.51
57Coffadwriaeth am Margaret Davies merch Evan a Margaret Davies Caerarglwyddes yr hon a fu farw Awst 5 1851 yn 5 wythnos oed.
 
4.52
58Coffadwriaeth am David Roberts mab diweddar Lewis a Mary Roberts Tanrallt yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill 14 1859 yn 55 mlwydd oed
 
4.53
59Coffadwriaeth am Margaret merch William a Mary Roberts Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw y 3ydd dydd o Hydref 1869 yn 21 mlwydd oed.
"O ie'nctyd byddwch barod/Fe ddowch i lwch y llawr."
 
4.54
60Coffadwriaeth am John mab William a Mary Roberts, Tre'rddol yr hwn a fu farw yr 29in dydd o Gorphenaf 1865 yn 23 mlwydd oed.
"Ffarwel fy mam anwylaf/a'm chwiorydd a chyfeillion oll/Teithiais llwybr o'r dyeithraf/Na ddychweld byth yn ol.
 
4.55
61Coffadwriaeth am John Thomas Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Awst 15ed 1879 yn 77 mlwydd oed.
 
4.56
62Coffadwriaeth Margaret priod John Thomas Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mehefin yr 16 1870 yn 68 mlwydd oed.
 
4.57
63Coffadwriaeth Anne gwraig John Richards Aberystwyth yr hon a fu farw yn Tre'rddol Awst 13eg 1865 yn 54 mlwydd oed.
 
4.58
64Er serchus cof am Abraham Isaac, Tre Taliesin yr hwn a fu farw Mai 15eg 1875 yn 36 mlwydd oed.
"Roedd mwy na'i lon'd a uniondeb byw whaeth/Heb wneud annghywirdeb/Na thaenu, dau rith wyneb/Annghyfiawn air yng nghefn neb."
 
4.59
65Er Coffadwriaeth am Mary, merch William a Jane Pugh Treftaliesin yn y plwyf hwn yr hon a fu farw y dydd 1af o Tachwedd 1872 yn bum mis oed.
"Ni ddaeth y têg flodeuyn hyn/a gadd mor syn ei symud;/ond prin i ddangos pa mor hardd/yw blodau gardd y bywyd."
 
4.60
66Coffadwriaeth am Hugh James Jones mab James a Mary Jones Treftaliesin yn y plwyf hwn yr hon a fu farw yr 11eg o Hydref 1866 yn 5 wythnos oed.
Hefyd er Coffadwriaeth am Hugh James Jones mab James a mary Jones yr hwn a fu farw y 7fed dydd o Gorphenhaf 1868 yn 9 mis oed.
"A'r Iesu a ddywedodd gadewch i blant bychain, ac na waharddwch iddynt ddyfod attaf fi: canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd. Mat XIX 14'
 
4.61
67Er cof am Mary Evans gwaraig Isaac Evans Llanerch yr hon a fu farw Medi 26 1874 yn 39 mlwydd oed.
"Am hynny byddwch chwithau yn barod: canys yr awr na thybioch y daw Mab y dyn."
 
4.62
68Er cof am Isaac Evans, Llanerch, Tre'rddol yr hwn a fu farw Hydref 14eg 1883 yn 45 mlwydd oed.
"Gwyliwch gan hynny; am na wyddoch na'r dydd na'r awr y daw Mab y dyn. Matthew XXV 13"
 
4.63
69Coffadwriaeth am Richard Evans, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw 18ed o Medi 1862 yn 66 mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Elizabeth priod Richard Evans, Tre'rddol, yr hon a fu farw 30 o Mawrth 1843 yn 41 mlwydd oed.
 
4.64
70Coffadwriaeth am Margaret merch John a Sarah Edwards Troedrhiwfedwen yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Gorphenhaf y 20 1859 yn 8 mlwydd oed.
"Er iddi ehedeg oddi wrthym/a chyraedd i lawer gwell lle/I eistydd wyrth draed ei Gwared/....yn ddistaw yr ydym"
Partly buried 
4.65
71Coffadwriaeth am David mab John ac Elizabeth Jones Tre'rddol, yr hwn a fu farw yr 20ed o Ebrill 1857 yn 25 mlwydd oed.
 
4.66
72Coffadwriaeth John Jones, Tre'rddol, yr hwn a fu glochydd yn y plwyf hwn am 30ain o Flynyddoedd ac a fu farw Ionawr 1af 1865 yn 71ain mlwydd oed.
"Ioan anwyl a hwna - yn oer gryd/Du'r gro gyda'i Liza/Ond pan corn barn a gana/Dduw y nef ei codi wna./
Coffadwriaeth am Elizabeth priod John Jones Tre'rddol yr hon a fu farw ar y 13eg o Ebrill 1855 yn 57 mlwydd oed.
Hefyd Catherine, merch John ac Elizabeth Jones uchod a fu farw Ionawr y 3ydd 1847 yn 20 mlwydd oed.
 
4.67
73In memory of Elizabeth wife of Tho’s Richards late of Ty Mawr, died 28 December 1816
 
4.68
74In memory of Jane Lloyd the beloved wife of Edward Jones, schoolmaster, Aberystwith, She departed this life the 12th day of July 1858 aged 25 years
"Time never ebbs but ever onwards flows / age after age off with its eddy goes"
"Ut umbra sic vita"
 
4.69
75Er serchus cof am Mary merch Robert a Catherine Jones, TreTaliesin yr hon a fu farw Awst y 19eg 1865 yn 22 mlwydd oed
"A Mair a ddewisodd y rhai dda yr hon ni ddygir oddi arni."
Er serchus cof am Robert Jones TreTaliesin yr hwn a fu farw Mawrth yr 2fed 1871 yn 54 mlwydd oed.
"Fy nyddiau sydd fel cysgod/yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais."
 
4.70
76Coffadwriaeth am Isaac Edwards o Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Chwefror 9ed 1843 yn 70 mlwydd oed.
Yn cyfaddas i ochr dehau y carreg hon gorwedd y gweddill o Lewis, mab i Isaac Edwards ac i Susanna ei wraig o Tre'rddôl yr hwn a fu farw ar iiijfed dydd ar byntheg o Awst 1845 yn ddeg mlwydd ar hugain oed.
Hefyd er Coffadwriaeth am Susannah Edwards, gwraig y dywededig Isaac Edwards yr hon a ymadawodd ...Chwefror 9fed 1849 yn 70(?) mlwydd oed.
Last bit buried 
4.71
77In memory of Thomas Edwards who departed this life Dec 20th 1826
 
4.72
78Underneath lie the remains of
Elizabeth } who {Novr 8th 1824 } aged {7 years
Evan M } died{Decr 3rd 1826 } {5 years
Catherine } {June 30th 1828} {8 years
Evan M } {Oct 20th 1828 } {4 months
Children of Thomas Thomas (Excise Officer) by his wife Elizabeth
 
4.73
79Er serchus cof am Richard Rogers TreTaliesin yr hwn a fu farw Ionawr 15fed 1876 yn 50 mlwydd oed.
"Ynhanol ein bywyd/yr ydym mewn angau."
 
4.74
80(Right half)
Here also lie inter'd the body of the said Lewis Oliver who died July 10th 1817 aged 84 years.
Here is inter'd the body of Jane the wife of Lewis Oliver who departed this world...
Left half completely overgrown, right half partly buried. 
4.75
81Here lie the remains of Evan, late of Gwar-y-cwm isaf son of Evan Jones by Catherine his wife who departed this life the 21 day of October 1829 aged 17 years.
 
4.76
82In memory of Catherine wife of Evan Jones Gwar-y-cwm isaf in this parish who departed this life on the 6th day of July 1838 aged 58 years
 
4.77
83In memory of Hugh Rowlands, Tre'rddol, who died 20 of December 1857 in the 83rd year of his age.
In memory of Elizabeth, the beloved wife of Hugh Rowlands, Tre'rddol who died 13th of April 1852 in the 73rd year of her age.
 
4.78
84Coffadwriaeth am David mab David ac Elizabeth Arthur, TreTaliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Tachwedd y 5ed 1859 yn 17eg mlwydd oed.
Hefyd Eleanor merch David ac Elizabeth Arthur, yr hon a fu farw Mai y 9ed 1855 yn 1 flwydd oed
Hefyd Thomas Arthur, yr hwn a fu farw Ebrill 1af 1852 yn 5 mlwydd oed
Hefyd Mary Arthur yr hon a fu farw Rhagfyr 14eg 1863 yn 5...
partly buried 
4.79
85Coffadwriaeth am ... afydd Arthur:...h ei wraig o...yn y plwyf hwn...wodd ar bywyd hwn...o Chwefror 1842...un mis ar ddeg oed...
broken and partly buried 
4.80
86Here...deposited the bodily remains of Jane daughter of David...Maria Morris of TreTaliesin who left...rld 21st Jan 1834...2nd year...
partly buried 
4.81
87In memory of Margaret daughter of Hugh and Elizabeth Rowlands Tre'rddol who died 11th May 1854 in the 51st year of her age.
 
4.82
88In memory of Jane daughter of Hugh and Elizabeth Rowlands, Tre'rddol, who died 21st of August 1868 aged 56 years
 
4.83
89Coffadwriaeth am Margaret gwraig David Owen Glandovey yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Awst yr 11 1868 yn 55 mlwydd oed.
 
4.84
90Coffadwriaeth am Anne priod Owen Edwards, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mehefin 7fed 1852 yn 36ain mlwydd oed.
"Am hyn byddwch chwithau yn barod; canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn."
 
4.86
91Coffadwriaeth am Owen Edwards, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Chwefror 9fed 1856 yn 76 mlwydd oed.
"Yr Arglwydd sydd yn marwhâu,ac yn bywhau: efe sydd yn dwyn i waered i'r bedd, ac yn dwyn i fynn I Sam II 6."
 
4.87
92Coffadwriaeth am John Edwards, Llety'r Fraân, yn y plwyf hwn yr hwn a ymadawodd o'r byd darfoddedig hwn yr XXII dydd o Tachwedd MDCCCLIX yn LVIII mlwydd oed.
"Yr hon pan ddelo'r ennyd - ar ddiwedd/ o'r ddaer a'n cyfyd, / Bydd dorau beddau y byd / Ar un gair yn agoryd."
Hefyd am Elizabeth ei anwyl briod yr hon a hunodd yn yr Iesu Mawrth 16eg 1889 yn 75 mlwydd oed.
"Deuwch ataf y bawb a'r y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmythaf arnoch"
 
4.88
93Richard Felix aged 15 months 1837
(at foot of 4.91) 
4.89
94Coffadwriaeth am Elinor Lewis Dole yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mawrth y 29ain 1861 yn 71 mlwydd oed
 
4.90
95Er serchus cof am Edward Felix Tre Taliesin hunodd Hydref 25 1874 yn 91 mlwydd oed
Hefyd am ei annwyl briod Anne Felix hunodd Rhagfyr 23 1867 yn 85 mlwydd oed
Hefyd am eu mab Edward Felix hunodd Ebrill 12 1877 yn 64 mlwydd oed
"Ofn yr Arglwydd a estyn ddyddiau."
Rhoddwyd y garreg hon gan Ann Jane a Margaret Felix, Taliesin
 
4.91
96Er Coffadwriaeth am Joel Joel Tre'rddol yr hwn a fu farw Hydref y 10fed 1840 yn 50 mlwydd oed.
Hefyd am Catherine merch Joel a Catherine Joel, yr hon a fu farw Mawrth y 10fed 1857 yn 31 mlwydd oed.
"Gwyn fu ... y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd."
Er Coffadwriaeth am Catherine gwraig Joel Joel yr hon a fu farw Ebrill 20fed 1873 yn 84 mlwydd oed
"Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig."
 
4.92
97Here lie the remains of John Pugh late of Melin-Lodge who departed this life the 19 day of December 1816 in the 53 year of his age
Stone crumbling a bit 
4.93
98In memory of John son of Mary Jones Tre'rddol in this parish born October 1st 1855, died April 1st 1876.
"In sweetest slumbers here releas'd/from sorrow, sin and pain/I lie until the blessed morn/when I shall rise again."
 
4.94
99Coffadwriaeth am Lewis Rees TreTaliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw y 10fed dydd o Ionawr 1867 yn 82 mlwydd oed.
"Yr lôn pan ddelo'r ennyd ar ddiwedd/o'r ddaear a'n cyfyd/Bydd dorau beddau y byd/ar un gair yn agoryd."
 
4.95
100Coffadwriaeth am John mab Lewis a Gwen Rees Treftaliesin yr hwn a ymadawodd a'r byd darfodedig hwn Medi y XXIX MDCCCLIV yn XXV mlwydd oed
Yma gorphwys y rhan ddaearol o Catherine merch Lewis a Gwen Rees Treftaliesin yn hon a ymadawodd a'r fuchedd hon Awst y XVIII MDCCCLIV yn XXXII mlwydd oed
...
(last part covered in lichen) 
4.96
101Er serchus cof am John Richards Taliesin bu farw Gorphaf. 5 1858 yn 33 mlwydd oed.
Hefyd am ei anwyl briod Margaret Richards bu farw Ionawr 28 1863 yn 34 mlwydd oed
"Byw i mi yn Crist, a marw sydd elw."
 
4.97
102F.E.
(Just the initials) 
4.98
103Coffadwriaeth am Edward mab John ac Elizabeth Harris Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill y 27 1862 yn 16eg mlwydd oed
 
4.99
104Here lie the remains of William the son of John and Elizabeth Harris of TreTaliesin in this parish who departed this life April 30th 1849 aged 1 year and 8 months.
 
4.100
105Sacred to the memory of Jane the amiable wife of Thomas Thomas of Dafarnfach in this parish who departed this life December the 28th 1859 in the 58th year of her life.
"Gyda thi fy ngwraig anwylaf/yn y bedd yn fuan byddaf/Ni chaif aros nemawr eto/Cyn dof atat i orphwyso."
 
4.101
106Blank
 
4.102
107Coffadwriaeth am David Jones Llwyncrwn o'r plwyf hwn yr hwn a fu farw y 12ed o Fai 1848 yn 54 mlwydd oed.
"Cofia mae llwch ydym"
Coffadwriaeth am Elizabeth priod David Jones Llwyncrwn yr hon a fu farw Tachwedd y 3 1869 yn 71 mlwydd oed.
"Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig ond enw y drygionus a bydra."
 
4.103
108Sacred to the memory of Hugh Rowland son of Owen and Sophia Owen Dolclettwr in this parish who departed this life 5 day of May 1862 aged 2 years and 6 months.
"Suffer the little children to come unto me and forbid them not for of such is the kingdom of God. Luke 18.16"
 
4.104
109Coffadwriaeth am John mab John ac Elizabeth Williams Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill y 9 1864 yn 1 mlwydd oed
"Wele plant ydynt etifeddiaeth yr Arglwydd: ei wobr ef yw ffrwyth y groth. Salm 127.3"
Coffadwriaeth am Elizabeth priod John Williams Tre Taliesin yr hon a fu farw y 13eg o Medi 1864 yn 39ain mlwydd oed.
"Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig: ond enw y drygionus a bydra. Diarhebion 10.7"
 
4.105
110Y carreg hon sydd goffadwriaeth o Lewis Roberts a fu yn Dan y Ralld yn y plwyf hwn yr hwn a ymadawodd a'i fywyd Rhagfyr 25 1836 yn 73 mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Mary gwraig Lewis Roberts o Dan y Ralld yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Tachwedd 15eg 1833 yn 67 mlwydd oed.
 
4.106
111Opposite this stone lie the mortal remains of Frances Thomas daughter of Thomas and Jane Thomas of Dafarnfach in this parish who died 19th August 1845 aged 20 years.
Also of Margaret their daughter who died 19th January 1845 aged 1 year.
(Inscription partly buried) 
4.107
112Er serchus cof am Thomas Thomas, gynt, Dafarnfach, Taliesin, yr hwn a fu farw Mai 24ain 1876 yn 77 mlwydd oed
"Aeth i fyd gwinfyd y gwawl/A'i ysbryd mewn hyfryd hwyl/Medi mae ym myd y mawl/Ardderchog urdd ei orchwyl."
 
4.108
113Coffadwriaeth am Mary Pritchard anwyl briod William Pritchard Tre'rddol yr hon a fu farw Hydref 14eg 1892 yn 79 mlwydd oed.
"Gwerthfawr y'ngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint ef. Psalm CXVI 15"
"Y cyfiawn a obeithia pan fyddo yn marw. Diarhebion XIV 32"
Coffadwriaeth am William Pritchard Tre'rddol yr hwn a fu farw Mai 22 1863 yn 53 mlwydd oed.
"Y llygaid a'm gwelodd, ni'm gwel mwyach: dy lygaid sydd arnaf ac nid ydwyf."
 
4.110
114Sacred to the memory of Elizabeth Owen the daughter of William Owen formerly of Pant y Dwr parish of Llanfihangel Geneu'r Glyn who died 10th of April 1854 aged 61 years.
 
4.111
115Coffadwriaeth am Elizabeth merch Richard ac Ann Rees Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hon a fu farw yr 16eg o Fawrth 1860 yn 3 blwydd oed.
Coffadwriaeth am Ann merch Richard ac Ann Rees Tre Taliesin yr hon a fu farw y 5ed o Chwefror 1860 yn 9 diwrnod oed.
Hefyd Jane Anne fu farw Mawrth(?) 1865...
last bit buried 
4.112
116Coffadwriaeth am Elizabeth merch Evan ac Elizabeth Griffiths Bow Street plwyf Llanbadarnfawr yr hon a fu farw y 21 dydd o Fai 1860 yn 55 mlwydd oed.
 
4.113
117In Memory of Thomas Roberts of Nant-Collen-Fawr after being in the Neuadd in this parish died the 24th day of (...)
In memory of Margaret the wife of Thomas Robert Neuadd died the 23 of March 1803 aged 51 years
Also Mary the daughter of Thomas Robert by Margaret his wife who died December 22 1810 aged 13 years
Also Sarah late of Neuadd daughter of Thomas Robert by Catherine his wife who died October 21st 1829 aged 4 months.
 
4.114
118Coffadwriaeth am John mab John ac Elizabeth William Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill y 9 1864 yn 1 mlwydd oed
"Wele plant ydynt etifeddiaeth yr Arglwydd: ei wobr ef yw ffrwyth y groth. Psalm 127 3"
Coffadwriaeth am Elizabeth priod John William Tre Taliesin yr hon a fu farw y 13eg o Medi 1864 yn 39ain mlwydd oed
"Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig: ond enw y drygionus a bydra. Diarhebion 10.7"
 
4.115
119Coffadwriaeth am Margaret merch David a Margaret Owen Glandovey yn y plwyf hwn yr hon a fu farw y 15eg dydd o Hydref yn y flwyddyn 1855 yn 1 diwrnod oed
"Wele plant ydynt etifeddiaeth yr Arglwydd: ei wobr ef yw ffrwyth y groth. Psalm 127 3"
 
4.116
120In memory of Anne Jones wife of ? Jones Dole...
rest eroded and covered in moss 
4.117
121In memoriam, Celia Anne, beloved and affectionate wife of Frederic, 3rd son of Bernard Granville of Wellesbourne Hall, Warwickshire, and only and much beloved child of Robert Hook and Katherine Lady Cooke his wife, born Aug. 27th 1842, died February 7th 1877 aged 34 years
“Jesu mercy - requiescat in pace”
“Snatch'd sudden from the avenging rod / Safe in the buson of thy god / How wilt thou look back and smile / On thoughts that bitterest seem'd erewhile / [. . .]”
[The stone is partially buried] 
1.1
122Sacred to the memory of David son of the said Thomas and Catharine Roberts, who finished his short career on the 1st day of April 1848 in the 14th year of his age
 
1.2
123Sacred to the memory of William the third son of Thomas and Catharine Roberts of Niaddyrynys in this parish, who finished his short career March the 11th MDCCCXLV in the XIIIth year of his age
 
1.3
124Sacred to the memory of John the son of Thomas and Catharine Roberts of Cynfal in the parish of Towyn late of Neuaddyrynys in this parish, who died the 21st of December 1848 in the 19th year of his age
 
1.4
125Coffadwriaeth am John Jones o Tretaliesin o'r plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mawrth y 4ydd 1848 yn 78 mlwydd oed
 
1.5
126Coffadwriaeth am Anne gwraig John Jones o Tretaliesin, yr hon a fu farw Gorphenaf 29en 1850 yn 76 mlwydd oed
 
1.6
127Coffadwriaeth am William Owens, Mwynglawdd ger Wrexham, Priod Elizabeth Owens, Tre-taliesin, Bu farw Chwefror 23ain 1842 yn 48 mlwydd oed
Ac i Richard Owens ei fab, a fu farw Mawrth 10ed 1844 yn 6 mlwydd oed
 
1.7
128Hefyd am ei fab Edward Owens, a fu farw Mawrth 1af 1842 yn 1 flwydd a 9 mis oed
“O Cred ddyn brau rwyt [. . .]”
The stone is partially buried 
1.8
129In memory of Mary Jones the beloved wife of John Jones, mariner of Llanerch in this parish, who died October 21st 1865 aged 33 years
“I have fought the good fight, / I have finished my course, / I have kept the faith”
 
1.9
130Coffadwriaeth am Thomas mab Joseph a Margaret Davies o Rhyl, Swydd Flint, yr hwn a fu farw ar y 18 o Chwefror 1863 yn 2 flwydd a 9 mis oed
 
1.10
131Coffadwriaeth am John Jones (Joiner), Taliesin yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Ebrill y 4ydd 1865 yn 56 mlwydd oed
“Ffarwel, ffarwel troi yma aith raid imi / Ai dyna'r fan'r wy'n gorfod[*?d] adael di / Rhaid teimlo'th le wag yn mlith y byw / Hyd forau'r floedd a chanaid udgorn Duw”
 
1.11
132Coffadwriaeth am Margaret Jones, anwyl briod John Jones (Joiner), Taliesin yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw Ebrill 29ain 1891 yn 74 mlwydd oed
“Hyn a allodd hon / hi a'i gwnaeth”
 
1.12
133Yma corphwys y rhan farwrol o Elias Jones, Tre'rddôl yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw y 27ain dydd o Awst 1866 yn 88 mlwydd oed
 
1.13
134Yma corphwys y rhan farwrol o Anne, gwraig Elias Jones, Tre'rddôl, yr hon a fu farw y 29ain dydd o Mai 1856 yn 77 mlwydd oed
 
1.14
135Yma y mae yn gorwedd yn hedd Crist ac yn gobaith gogoniant William Tilsley Jones o Gwynfryn yn y plwyf hwn yswain, yr hwn a ynadawodd o'r bywyd hwn Mai 26 1861 yn 78 oed
Yma y mae yn gorphwys mewn gobaith Christiana gwraig y diweddedig William Tilsley Jones, yr hon a fu farw Medi 27in 1872 yn 74 ei hoed

[Ochr arall: yr un peth yn Saesneg] 
1.15
136In memory of Margaret wife of Thomas Richard late of Lodge Mill, who rested from her earthly labours the 16 day of July 1799
“Afflicted sore long time she borne / Physicians were in vain / Till God himself did on her call / and eased her from pain”
. . . their son Thomas who died [. . .]
[The stone is partially buried] 
1.16
137Here lie the earthly remains of Eleanor daughter of William Jones of Tre-taliesin by Sophia his wife who died 4th day of April 1834
 
1.17
138Coffadwriaeth am John mab William a Sophia Jones, Tref-taliesin, yr hwn a fu farw y 4ydd dydd o Chwefror 1846 yn 6 mis oed
“Wele, plant ydynt etifeddiaeth / yr arglwydd: ei wobr ef yw / ffrwyth y groth” Psalm 127.3.
 
1.18
139Coffadwriaeth am John Evans, Commercial Inn, Tre'rddol, yr hwn a fu farw yr 16 o Mai 1862 yn 61 mlwydd oed
“Dau gaerau duon gweryd - y tawel / Letyaf am enyd; / I aros cael f'adfer yd, / I'r bythol anfarwol fyd”
 
1.19
140Coffadwriaeth am Hugh Davies Tref-taliesin yr hwn a fu farw y 11eg dydd o Chwefror 1855 yn 44 mlwydd oed
 
1.20
141In memory of Richard the elder twin of W. C. Gilbertson Esq'r by his wife Elizabeth who died 13th January 1814 aged three months
 
1.21
142Yma y gorwedd William Cobb Gilbertson o'r Cefngwyn ym mhlwyf Llanbadarn Fawr, cynt o'r Dolyclettwr yn y plwyf hwn, ymadawodd mewn hedd Mawrth 22 1854 yn 86 oed
“Fy nyddiau a ddarfuant fel mwg / tithau, Arglwydd, a barhei yn dragywyddol / a'th goffadwriaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth” AL CH.3.12
 
1.22
143Yma a gorwedd Elizabeth gwraig W. C. Gilbertson a merch y parchedig Isaac Williams o Ystradteilo, yr hon a hunodd yn yr arglwydd Gorphenaf 31 1846 yn 70 oed
“Pwy a'n gwahana ni oddiwrth gariad Crist - / eithir yn y pethau hyn oll yr ydym ni yn fyw na chomcwerwyr / trwy yr hwn a'n garodd ni” Rhuf. VIII.35.37
 
1.23
144Anne Gilbertson, ganwyd Mawrth 26 1816, ymadawodd Hydref 23 1865.
Mary Gilbertson ganwyd Chwefror 7 1820, ymadawodd Ebrill 26 1860
[This stone partly covered in moss] 
1.24
145Here lies interred Anne, wife of William Jones of this parish, gent., who died in February 1730, aged 36
Also the said William Jones her husband, who died in October 1736, aged 56
Also Jane Jones his second wife, who died in August 1745, aged 51
Also John Jones, late of Welshpool, brother of the said William Jones, who died in April 1767, aged 60
Also William Jones Esq, son of the before named William Jones gent., who died 5th April 1779, aged 48
Also Mary Anne Gilbertson daughter of the first named William Jones, who departed this life 17th of February 1797, aged 67
Also Mary, daughter of William and Mary Gilbertson, who died 6th of February 1807, aged 4 years and 4 months
Also Mary wife of the said William Gilbertson, who died 25th of May 1808 aged 36 years
 
1.25
146IN MEMORY of Hugh Jones of Tre'rddôl, Master Mariner, who departed this Life on the 25 Day of March 1846 in the 38 Year of his Age
Also Jane the beloved wife of Hugh Jones, Tre'rddôl, who departed this life the 16th Day of December 1849 in the 40th year of her age
 
1.26
147Coffadwriaeth am Thomas, mab i John Roberts ac i Anne ei wraig o Craig-penryn, yr hwn a fu farw Mawrth 13, 1845, yn 1 flwyd a 6 mis oed
 
1.27
148Coffadwriaeth am Anne, priod John Roberts, Craigypenrhyn yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw ar y 8ed o Awst 1868 yn 57ain mlwydd oed
“Ni welwn, er hir wylo, ara' wen / Ar ei hwy neb eto; / Gair ni ddyd o gryd y gro, / Na chyngor o lwch ango'”
Coffadwriaeth am y dyweddedig John Roberts, Craigypenrhyn, yr hwn a fu farw Ebrill y 24ain 1880 yn 79 mlwydd oed
“Yn gorphwys o bwys y byd - yn dawel / o'r diwedd mae f'ysbryd; / o'm ceufedd oer fe'm cyfyd / fy naf glân i'w fwyn nef glyd”
 
1.28
149
[This stone broken]  
1.29
150"Byddwch chwythau hefyd barod."
Yma gorphwys y rhan farwol o William Robert o Threftaliesin yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw 26in o Mai 1850 yn 53in mlwydd oed
 
1.30
151Coffadwriaeth am William, mab John ac Anne Roberts, Craigypenrhyn yn y Plwyf hwn, yr hwn a fu farw ar y 8fed o Gorphenaf 1867 yn 29ain mlwydd oed
“Ai mewn âr yma wyw - a gorwedd / Blaguryn o'i gyfryw? / Ar lan ei fedd, hyd heddyw / Ameu yr ŷ ma'i marw yw”
 
1.31
152Yma gorphwys y rhan farwol Catharine, merch i Thomas a Bridget Roberts, Treftaliesin, yr hon a fu farw Medi 13 1846 yn 4 blwydd oed
“Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn / A gadd mor syn ei symmyd / Ond prin i ddangos pa mor hardd / Yw blodeu gardd y bywyd”
 
1.32
153Coffadwriaeth am Elizabeth, priod David Jones, Royal Oak, Taliesin, yr hon a fu farw ar y 18 o Tachwedd 1869, yn 54 mlwydd oed
“Yr hyn a allodd hon, hi ai g'wnaeth”
 
1.33
154IN MEMORY of Richard Evans, Llettylwydin in this parish, who departed this life on the 19th day of November 1864 aged 79 years
In memory of Catherine Evans, wife of the said Richard Evans, who departed this life on the 15th day of April 1857 aged 75 years
“Yr arglwydd sydd yn marwhau ac bywhau, / efe sydd yn dwyn i waered i'r bedd. / ac yn dwyn i fynu” I. Samuel.II.6
 
1.34
155Here lieth the body of Thomas Robert, who died July 23 1816 aged 26 years
Also Elizabeth Roberts , she died July 7 1816 aged 17 years
 
1.35
156Here lieth the body of Jane Sister to the Jane on the right hand the daughter of Jane and Thomas Thomas of Dafarn-fach Mariner, who departed this life the 3rd of May 1836 aged 15 months
In memory of Jane daugher of Thomas Thomas Dafarn-fach Master Mariner by Jane his wife who departed this life 20th of September 1833 aged 15 weeks

[This stone is fallen] 
1.36
157Coffadwriaeth am David mab William a Mary Roberts Cefengwirion yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw y 19 o Gorphenaf 1866 yn 20 mlwydd oed
“Cofiwch y byddwch mewn beddau - yn gyrff / Yn gorphwys megis finau; / Mynwch Grist cyn i'r gist gau, / Iach nodwedd i'ch eneidiau”
 
1.37
158Here lie the remains of Margaret late of Tre-taliesin, wife of John Pugh, who died October 1829 aged 81 years

[This stone is fallen] 
1.38
159Coffadwriaeth am Mary Roberts gwraig William Roberts Cefengwirion, parsel Sgubor y Coed, yr hon a fu farw Medi 15fed 1847 yn 35ain mlwydd oed
Hefyd, Elizabeth merch y dyweddig William a Mary Roberts, yr hon a fu farw Ebrill y 4ydd 1855 yn 11eg flwydd oed
Coffadwriaeth am Mary Ann merch William a Mary Roberts, Cefengwirion, yr hon a fu farw ar y 12fed o Chwefror 1854 yn 16 mlwydd oed
Y tair uchod yn aelodau yn Eglwys dduu [sic]
 
1.39
160IN MEMORY of Thomas son of John and Jane Jones, Goitre, in this parish, who died May 19th 1873 aged 15 years
“Father dear, weep not for me And mother do not mourn, Jesus Christ hath sent for me and took me safely home”
Also of John Jones, master mariner, Goitre (late of Borth) who died December 5th 1910 aged 89 years
 
1.40
161IN MEMORY of Mary, daughter of John and Jane Jones, Goitre, in this parish who died December 13th 1872 aged 24 years
“For to me to live is Christ, and to / die is gain” Phil. I. 21
Also to the memory of Jane Jones, wife of John Jones, Goitre, master mariner, who died March 22nd 1882 aged 57 years
“Watch therefore for ye know neither / the day nor the hour wherein the / son of man cometh” Math. XXV. 13
 
1.41
162IN REMEMBRANCE of Catherine, the beloved wife of Evan James, Goitre, Llancynfelyn, who departed this life May 7th 1878 in the 28th year of her age
“In the midst of life we are in death”
Also to the memory of Catherine, their infant daughter, who departed this life July 26th 1878 aged 13 weeks
“For of such is the kingdom of heaven”
 
1.42
163[Blank]
 
1.43
164Coffadwriaeth am Anne priod William James, Gelli yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mawrth y 16eg 1870 yn 66 mlwydd oed
“Gwerthfawr y'ngolwg yr arglwydd yw / marwolaeth ei saint ef” Psalm 116. 15
 
1.44
165Er serchus coffadwriaeth am Sophia, anwyl briod William James, Dolenydd, yr hon a fu farw Medi 12 1850 yn 39 mlwydd oed
Hefyd, William James priod yr uchod, yr hwn a fu farw Mai 4 1896 yn 88 mlwydd oed
 
1.45
166Coffadwriaeth am Evan Jones, Llannerch yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw yr 8fed dydd o Ebrill 1863 yn 47 mlwydd oed
“Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd / yn marw yn yr arglwydd”
 
1.46
167In loving memory of Mary Griffiths, relict of Richard Griffiths of Holywell Villa, Taliesin, who died January 12th 1890 aged 90 years
“Her end was peace”
In loving memory of Richard Griffiths of Holywell Villa, Taliesin, who died February 11th 1886 aged 80 years
“Dros brydnhawn yr / erys wylofain, ac erbyn / y bore y bydd gorfoledd” Psalm XXX. 5.
 
1.47
168Coffadwriaeth am William Griffiths, mab i Richard a Mary Griffiths, Gelly yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Ebrill y 27 1863 yn 27 mlwydd oed
“O'i flodau borau bwriwyd - i oerfedd, / A'i yrfa orphenwyd; / Teg loywddyn ai ti gladdwyd, / Ameu'r ym ai yma'r wyd”
Hefyd John mab i Richard a Mary Griffiths, Gelly, yr hwn a fu farw Hydref yr 2 1844 yn dri mis ar ddeg oed
“Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn, / A gadd mor syn ei symud; / Ond prin i ddangos pa mor hardd, / Yw blodau gardd y bywyd”
 
1.48
169IN MEMORY of Evan Jones, Ty'n llwyn, who died Nov'r 15 1843 aged 46 years
 
1.49
170IN MEMORY of Elizabeth Jones, Ty'n llwyn, who died Dec'r 30 1874 aged 83 years
 
1.50
171In memory of Elizabeth wife of John Edwards of Trwynybuarth, died 24 of May 1828, aged 79 years
Here also lie the mortal remains of the said John Edwards late of Trwynybuarth, died Feb. 22 1837 aged 79 years
 
2.1
172In memory of David Davies Trerddol beried [sic] April 24 1877 by Rev. D. Lewis, Vicar, aged 85 years
In memory of Jane Davies Trerddol beried [sic] Jan. 18 1879 by Rev. D. Lewis, Vicar, aged 86 years
 
2.2
173Coffadwriaeth am Elizabeth gwraig William Evans Ty'n y wern yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw y 4ydd Dydd o Mawrth 1866 yn 48 mlwydd oed
“Yr arglwydd sydd yn marwhâu ac yn bywhâu; efe sydd yn dwyn i wared i'r bedd, ac yn dwyn yn i fynu” I. Sam. 2. 6
 
2.3
174Er serchus cof am William Evans, yr hwn a fu farw yn Rhymney, Ionawr 1, 1883, yn 69 mlwydd oed, ac a gladdwyd yma
“Canys byw i mi yw Crist, a marw sydd elw”
 
2.4
175Coffadwriaeth am Jane Jones gwraig John Jones, Taliesin, yn y plwyf hwn, yr hon a fu farw 3ydd dydd o Chwefror 1868 yn 66 mlwydd oed
Coffadwriaeth am John Jones, Taliesin, yn y plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mawrth y 3ydd 1883 yn 83 mlwydd oed
“Gwyn eu byd meirw y rhai sydd yn marw yn yr arglwydd, o hyn allan, medd yr yspryd, fel y gorphwysant oddi wrth eu llafur; a’u gweithredoedd sydd yn eu canlyn hwynt” DAT. 14. 13.
 
2.5
176Coffadwriaeth am Margaret merch John a Jane Jones Tre-taliesin, yr hon a fu farw Mehefin y 15fed 1851 yn 6 mlwydd oed
 
2.6
177Coffadwriaeth am Dafydd mab John Jones a Jane ei wraig o Tre-taliesin, yr hwn a fu farw Rhagfyr 14 1839 yn 6 mlwydd oed
 
2.7
178Opposite this stone lie the mortal remains of James the third son of Jenkin and Catharine Jenkins of Henhafod in this parish who finished his short career the XXth day of February MDCCCXIV aged 6 months
“Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn / A ga’dd mor syn eu symmud / Ond prin i ddangos pa mor hardd / Yw blodau gardd y bywyd.”
 
2.8
179Sacred to the memory of Thomas Richard late of Tymawr in this parish who departed this life 14th day of June 1845 in the Twentysixth year of his age.
Sacred to the memory of Margaret the amiable wife of the said Thomas Richard and daughter of Jenkin and Catharine Jenkins of Henhafod in this parish who left this transitory world the 7th of January 1842 aged Twentyone years
“Er iechyd, hawdd fyd a hedd, er urddas / Er harddwch a mawredd, / Daw awr rhaid mynd i orwedd / O dwrw byd, i ddyfnder bedd.”
 
2.9
180Sacred to the memory of Thomas Richard late of Llanerch Cottage in this parish, who departed this life on the 22nd of September 1853 aged 79 years
“O Angau llym ath farwol gledd / Syn symmud Pawb or byd ir bedd / Er it ein cloi ni ddown yn rhydd / Arforeu’r adgydfro diad dydd.”
Sacred to the memory of Elizabeth the beloved wife of Thomas Richard, Llanerch in this parish, who departed this life on the 7th of June 1857 aged 75 years
“Gewl enaid y gul annedd - gorphwysiad / I gorph sy mewn llygredd; / Lle o dawel neull duedd, / O swn byd sy yn y bedd.”
 
2.10
181In loving memory of Elizabeth, amiable wife of John Williams, Liverpool House, Aberdovey, daughter of Owen Owens, Tanllan in this parish, she departed this life the 18th day of August, 1862, aged 24 years
“Er hardded hoewed dy wedd - gwel yma / Gwael amlwg yw’r diwedd; / A cofia uwch y ceufedd / Y doi ar fyr i d’oer fedd.”
 
2.11
182IN MEMORY of Margaret Richard late of Ty-mawr […] March 24 […]
[This stone is partially buried] 
2.12
183IN MEMORY of Anne Jones, wife of J. M. Jones, Dole, in this parish, who departed this life on the [5th?] day of October [1867?]
[This stone is mossed over] 
2.13
184Coffadwriaeth am William Owen, Llanerch, yr hwn a ymadawodd ar gartref ar foreu yr 31ain o Fawrth 1874, i ymofyn cychiad o drwyn ac a gafwyd wedi boddi yn Afon Clettwr Ebrill 1af yn 66ain mlwydd oed
“Yn nghanol ein bywyd yr ydym mewn angau”
Coffadwriaeth am Mary Owen, merch y dywededig William Owen, yr hon a gyfarfu a’r un dynged, ar yr un amser, ac yn yr un lle, yn 19ed mlwydd oed
“Heddwys swn prudd sy’n parhau - am wiw dad / Am deg ferch hardd foesau, / Brochus ddwfr ddyg barchus ddau / O dan ei oerion donnau”
Talwyd treuliau y claddedigaeth, a chyfodwyd y gofadail hon trwy danysgrifiadau cyhoeddus
 
2.14
185IN MEMORY of James Jones, Goitre in this parish, who departed this life on the 13th day of June 1868 aged 72 years
IN MEMORY of Mary Jones, wife of James Jones, Goitre, who departed this life on the 16th day of August 1865 aged 65 years
“Yn gorphwys o bwys y byd yn dawel / o’r diwedd mae’n hysbryd: / o’n ceufedd oer fe’n cyfyd / ein naf glân i’w fwyn nef glyd” T. Jones
 
2.15

Mynegai yn nhrefn yr Wyddor

 

Alphabetical index


Enw
Name
Ganwyd
Born
Bu farw
Died
MI ID    Enw
Name
Ganwyd
Born
Bu farw
Died
MI ID
?, Sarah18501850-04-0626    Jones, John18451846-02-04138
Arthur, ?18411842-02-0085    Jones, John18761876-04-0198
Arthur, David18421859-11-0584    Jones, John Morris18041887-05-316
Arthur, Eleanor18541855-05-0984    Jones, Margaret18171891-04-29132
Arthur, Mary18581863-12-1484    Jones, Margaret18351850-05-127
Arthur, Thomas18471852-04-0184    Jones, Margaret18451851--06-15176
Daniel, David17891863-10-1719    Jones, Mary18001865-08-16185
Daniel, David18581860-03-2631    Jones, Mary18261866-01-2835
Daniel, Ellen17901873-12-2719    Jones, Mary18321865-10-21129
Daniel, Lettisha18731873-05-0846    Jones, Mary18431865-08-1975
Daniel, Margaret18381875-02-2245    Jones, Mary18481872-12-13161
Daniel, William18321849-05-2219    Jones, Morris18411844-08-197
Daniel, William19691969-06-0346    Jones, Richard17391814-03-1720
Davies, David17921877-04-24172    Jones, Richard17941843-08-2620
Davies, Edward18511851-04-1418    Jones, Robert18171871-03-0275
Davies, Hugh18111855-02-11140    Jones, Susanah18221848-10-2215
Davies, Jane17701848-05-0356    Jones, Thomas18581873-05-19160
Davies, Jane17931879-01-18172    Jones, William16801736-10-00145
Davies, Jeremiah17771849-10-1656    Jones, William17311779-04-05145
Davies, John18271828-12-175    Jones, William18081889--09-622
Davies, Margaret18071857-08-2855    Jones, William Tilsley17901868-05-26135
Davies, Margaret18511851-08-0557    Jones (Parch.), Thomas18151849-06-1915
Davies, Thomas18611863-02-18130    Lewis, Catherine18411859-12-0327
Edwards, Ann18161852-06-0790    Lewis, David17471833-08-044
Edwards, Elizabeth17491828-05-24171    Lewis, David17781857-11-144
Edwards, Elizabeth18141889-03-1692    Lewis, Elinor17901861-03-2994
Edwards, Isaac17731843-02-0976    Lewis, Jane18161827-12-234
Edwards, John17581837-02-22171    Lewis, Lewis18271850-05-2627
Edwards, John18011859-11-2292    Lewis, Mary17511822-11-214
Edwards, Lewis18151845-08-1976    Lewis, Mary17801826-01-164
Edwards, Margaret18511859-07-2070    Lloyd, Jane18331858-07-1274
Edwards, Owne17801856-02-0991    Morgan, Elizabeth18001848-01-021
Edwards, Susannah17791849-02-0976    Morgan, Richard18691891-01-051
Edwards, Thomas18261826-12-2077    Morgans, Elizabeth18061876-11-2333
Einon, Elizabeth17721856-05-019    Morgans, John18491875-07-1532
Evans, Amelia18361862-06-0816    Morgans, William17941849-11-1633
Evans, Catherine17821857-04-15154    Morris, Jane18321834-01-2186
Evans, Elizabeth17861826-09-1852    Morris, John18231849-09-2224
Evans, Elizabeth18021843-03-3069    Oliver, Jane80
Evans, Elizabeth18181866-03-04173    Oliver, Lewis17331817-07-1080
Evans, Isaac18381883-10-1468    Owen, Elizabeth17931854-04-10114
Evans, John17841839-09-1517    Owen, Hugh Rowland18601862-05-05108
Evans, John18011862-05-16139    Owen, Maggie18591865-04-053
Evans, John18561856-05-1016    Owen, Margaret18131868-08-1189
Evans, John18571858-03-1616    Owen, Margaret18551855-10-15119
Evans, Mary18041868-09-0417    Owen, Mary18551874-03-31184
Evans, Mary18351874-09-2667    Owen, Mary Anne18721873-03-0734
Evans, Ricahrd17851864-11-19154    Owen, William18081874-03-31184
Evans, Richard17961862-09-1869    Owens, Catherine18121888-12-0539
Evans, William18141883-01-01174    Owens, Edward18401842-03-01128
Felix, Anne17821867-12-2395    Owens, John18161851-01-2839
Felix, David18381844-01-242    Owens, Richard18381844-03-10127
Felix, Edward17831874-10-2595    Owens, William17941842-02-23127
Felix, Edward18131877-04-1295    Pritchard, Mary18131892-10-14113
Felix, Mary Lloyd18111890-11-223    Pritchard, William18101863-05-22113
Felix, Richard183793    Pugh, John17631816-12-1997
Felix, Richard18091863-07-032    Pugh, Margaret17481829-10-00158
Gilbertson, Anne18651865-10-23144    Pugh, Mary18721872-11-0165
Gilbertson, Elizabeth17761846-07-31143    Pugh, William Thomas17451823-08-0930
Gilbertson, Mary17721808-05-25145    Rees, Ann18601860-02-05115
Gilbertson, Mary18031807-06-02145    Rees, Catherine18221854-08-18100
Gilbertson, Mary18601860-04-26144    Rees, Elizabeth18571860-03-16115
Gilbertson, Mary Anne17301797-02-17145    Rees, Jane Anne1865-03115
Gilbertson, Richard18141814-01-13141    Rees, John18291854-09-29100
Gilbertson, William Cobb17681854-03-22142    Ress, Lewis17851867-01-1099
Granville, Celia Anne18431877-02-07121    Richard, Elizabeth17821857-06-07180
Griffith, Catherine17481834-05-2641    Richard, Margaret????-03-24182
Griffiths, Elizabeth18051860-05-21116    Richard, Margaret17991799-07-16136
Griffiths, John18431844-10-02168    Richard, Margaret18211842-01-07179
Griffiths, Jonathan17461826-08-0140    Richard, Thomas136
Griffiths, Mary18001890-01-12167    Richard, Thomas17741853-09-22180
Griffiths, Richard18061886-02-11167    Richard, Thomas18191845-06-14179
Griffiths, William18361863-04-27168    Richards, Anne18111865-08-1363
Harris, Edward18461862-04-27103    Richards, Elizabeth18161816-12-2873
Harris, William18471849-04-30104    Richards, John18251858-07-05101
Isaac, Abraham18391875-05-1564    Richards, Margaret18291863-01-28101
Isaac, John18551874-05-1547    Robert, Margaret17521803-03-23117
Isaac, William18591877-09-1447    Robert, Mary17971810-12-22117
James, Anne18041870-03-16164    Robert, Sarah18291829-10-21117
James, Catherine18501878-05-07162    Robert, Thomas17901816-07-23155
James, Catherine18781878-07-26162    Robert, William17971850-05-26150
James, Margaret18101838-10-1253    Roberts, Anne18111868-08-08148
James, Sophia18111850-09-12165    Roberts, Catherine18421846-09-13152
James, William18081896-05-04165    Roberts, David18041859-04-1458
Jenkins, James18141814-02-20178    Roberts, David18341848-04-01122
Jervis, Jane18391861-10-229    Roberts, David18461866-07-19157
Joel, Catherine17891873-04-2096    Roberts, Elizabeth17991816-07-07155
Joel, Catherine18261857-03-1096    Roberts, Elizabeth18441855-04-04159
Joel, Joel17901840-10-1096    Roberts, John18011880-04-24148
Jones, Anne?120    Roberts, John18291848-12-21124
Jones, Anne16941730-02-00145    Roberts, John18421865-07-2960
Jones, Anne17741850-07-29126    Roberts, Lewis17631836-12-25110
Jones, Anne17791856-05-29134    Roberts, Margaret18481869-10-0359
Jones, Anne17901865-03-2721    Roberts, Mary17661833-11-15110
Jones, Anne18241855-02-2022    Roberts, Mary18121847-09-15159
Jones, Anne18671867-10-05183    Roberts, Mary Ann18381854-02-12159
Jones, Catherine17501836-12-1320    Roberts, Thomas17581831-08-24117
Jones, Catherine17801838-07-0682    Roberts, Thomas18001863-07-2154
Jones, Catherine17831861-03-0921    Roberts, Thomas18441845-03-13147
Jones, Catherine17931866-12-1223    Roberts, William18321845-03-11123
Jones, Catherine18471847-01-0372    Roberts, William18381867-07-08151
Jones, Christiana17981872-09-27135    Rogers, Richard18261876-01-1579
Jones, Dafydd18331839-12-14177    Rowland, Edward17491832-03-0850
Jones, David17641851-11-0125    Rowland, Elizabeth17491837-03-1149
Jones, David17911865-02-1623    Rowland, Hugh18321832-01-1251
Jones, David17941848-05-12107    Rowland, Margaret18291830-06-0451
Jones, David18321857-04-2071    Rowlands, Elizabeth17791852-04-1383
Jones, Eleanor18341834-04-04137    Rowlands, Hugh17741857-12-2083
Jones, Elias17781866-08-27133    Rowlands, Jane18121868-08-2188
Jones, Elizabeth17821835-10-1720    Rowlands, Margaret18031854-05-1187
Jones, Elizabeth17911874-12-30170    Rowlands, Mary18071843-11-1014
Jones, Elizabeth17981855-04-1372    Thomas, Angelica18361870-06-1248
Jones, Elizabeth17981869-11-03107    Thomas, Bridget18011871-12-1154
Jones, Elizabeth18151869-11-18153    Thomas, Catherine18201828-06-3078
Jones, Elizabeth18271831-03-2538    Thomas, David18671867-02-2048
Jones, Elizabeth18361838-12-1037    Thomas, Elizabeth18171824-11-0878
Jones, Evan17971843-11-15169    Thomas, Evan M18211826-12-0378
Jones, Evan18121829-10-2181    Thomas, Evan M18281828-10-2078
Jones, Evan18161863-04-08166    Thomas, Frances18251845-08-19111
Jones, George18451881-07-1322    Thomas, Jane18331833-09-20156
Jones, Hugh18081846-03-25146    Thomas, Jane18351836-05-03156
Jones, Hugh James18661866-10-1166    Thomas, Jane18591859-12-28105
Jones, Hugh James18671868-07-0766    Thomas, John18021879-08-1561
Jones, James17961868-06-13185    Thomas, Margaret18021870-06-1662
Jones, Jane16941745-08-00145    Thomas, Margaret18441845-01-19111
Jones, Jane17991868-06-147    Thomas, Thomas17991876-05-24112
Jones, Jane18021868-02-03175    William, Elizabeth18251864-09-13118
Jones, Jane18091849-12-16146    William, John18631864-04-09118
Jones, Jane18251882-03-22161    Williams, Elizabeth17951862-11-088
Jones, John17071767-04-00145    Williams, Elizabeth18251864-09-13109
Jones, John17701848-03-04125    Williams, Elizabeth18381862-08-18181
Jones, John17891859-11-0521    Williams, Griffith17961874-11-1142
Jones, John17941865-01-0172    Williams, Jane18021878-04-0542
Jones, John18001883-03-03175    Williams, John18631864-04-9109
Jones, John18091865-04-04131    Williams, Thomas M17901858-01-168
Jones, John18211910-12-05160    Williams, William17661787-07-0929


Rhestr o berthnasau a enwebwyd

 

List of relatives named


NameResidenceMI ID
?, John26
?, Margaret26
Arthur, (D)afydd85
Arthur, DavidTaliesin84
Arthur, ElizabethTaliesin84
Cooke, Lady KatherineWarwickshire121
Daniel, MargaretGoitref31
Daniel, MargaretTre'rddol46
Daniel, WilliamGoitref31
Daniel, WilliamTre'rddol45
Daniel, WilliamTre'rddol46
Davies, CatherineTre'rddol18
Davies, ElinorTretaliesin5
Davies, EvanTre'rddol18
Davies, EvanBlaenglesyrch, Llanwrin55
Davies, EvanCaerarglwyddes57
Davies, JosephRhyl130
Davies, MargaretCaerarglwyddes57
Davies, MargaretRhyl130
Davies, ThomasTretaliesin5
Edwards, JohnTroedrhiwfedwen70
Edwards, OwenTre'rddol90
Edwards, SarahTroedrhiwfedwen70
Evans, EvanMoelfferem52
Evans, IsaacLlanerch67
Evans, JohnTaliesin16
Evans, JohnTaliesin16
Evans, WilliamTynywern173
Felix, Mary Lloyd2
Felix, Richard2
Felix, Richard3
Gilbertson, Elizabeth141
Gilbertson, Mary145
Gilbertson, W.C.141
Gilbertson, W.C.143
Gilbertson, William145
Griffiths, ElizabethBowstreet116
Griffiths, EvanBowstreet116
Griffiths, MaryGelly168
Griffiths, RichardGelly168
Grifith, Jonathan41
Harris, ElizabethTaliesin103
Harris, ElizabethTaliesin104
Harris, JohnTaliesin103
Harris, JohnTaliesin104
Hook, RobertWarwickshire121
Isaac, JaneTaliesin47
Isaac, RichardTaliesin47
James, EvanGoitre162
James, EvanGoitre162
James, MorganGwarfelin53
James, WilliamGelli164
Jenkins, CatharineHenhafod178
Jenkins, CatharineHenhafod179
Jenkins, JenkinHenhafod178
Jenkins, JenkinHenhafod179
Jervis, RichardTan'rallt9
Jones, CatherineTymawr Mochno21
Jones, CatherineTaliesin75
Jones, CatherineTaliesin75
Jones, CatherineGwarcwmisaf81
Jones, DavidRoyal Oak, Taliesin153
Jones, EdwardAberystwyth74
Jones, EliasTre'rddol134
Jones, ElizabethTre'rddol71
Jones, EvanLlanerch35
Jones, EvanGwarcwmisaf81
Jones, EvanGwarcwmisaf82
Jones, J MDole183
Jones, JamesGoitre37
Jones, JamesGoitre fach38
Jones, JamesTaliesin66
Jones, JaneGoitre160
Jones, JaneTaliesin176
Jones, JaneTaliesin177
Jones, John7
Jones, John7
Jones, JohnTre'rddol71
Jones, JohnTaliesin126
Jones, JohnLlanerch129
Jones, JohnTaliesin132
Jones, JohnGoitre161
Jones, JohnTaliesin176
Jones, JohnTaliesin177
Jones, MaryGoitre37
Jones, MaryGoitre fach38
Jones, MaryTaliesin66
Jones, MaryTre'rddol98
Jones, RichardTymawr Mochno21
Jones, SophiaTaliesin137
Jones, SophiaTaliesin138
Jones, WilliamTaliesin137
Jones, WilliamTaliesin138
Lewis, AnneDole27
Lewis, WilliamDole27
Morgans, ElizabethDole32
Morgans, WilliamDole32
Morris, DavidTaliesin86
Morris, MariaTaliesin86
Owen, DavidGlandovey89
Owen, DavidGlandovey119
Owen, EvanTaliesin34
Owen, Margaret3
Owen, MargaretGlandovey119
Owen, MaryTaliesin34
Owen, OwenDolclettwr108
Owen, Richard3
Owen, SophiaDolclettwr108
Owen, WilliamPant y Dwr114
Owens, ElizabethTaliesin127
Owens, ElizabethTaliesin127
Owens, OwenTanllan181
Pugh, JaneTaliesin65
Pugh, JohnTaliesin158
Pugh, WilliamTaliesin65
Rees, AnnTaliesin115
Rees, CatherineTaliesin100
Rees, LewisTaliesin100
Rees, RichardTaliesin115
Richard, ThoamsLodge Mill136
Richards, JohnAberystwyth63
Richards, ThomasTy mawr73
Roberst, MaryCefngwirion157
Roberst, ThomasTaliesin152
Robert, CatherineNeuadd117
Roberts, AnneCraig-penrhyn147
Roberts, AnneCraigypenrhyn151
Roberts, BridgetTaliesin152
Roberts, Catharine122
Roberts, CatharineNeuaddyrynys123
Roberts, CatharineTowyn124
Roberts, JohnCraig-penrhyn147
Roberts, LewisTanrallt58
Roberts, MaryTanrallt58
Roberts, MaryTre'rddol59
Roberts, MaryTre'rddol60
Roberts, Thomas122
Roberts, ThomasNeuaddyrynys123
Roberts, ThomasTowyn124
Roberts, WilliamTre'rddol59
Roberts, WilliamTre'rddol60
roberts, WilliamCraigypenrhyn151
Roberts, WilliamCefngwirion157
Roberts, WilliamCefngwirion159
Roberts, WilliamCefngwirion159
Rowland, EdwardErglodd49
Rowland, JaneErglodd51
Rowland, RichardErglodd51
Rowlands, Elizabeth14
Rowlands, ElizabethTre'rddol87
Rowlands, ElizabethTre'rddol88
Rowlands, HughTre'rddol14
Rowlands, HughDol-y-Clettwr15
Rowlands, HughTre'rddol87
Rowlands, HughTre'rddol88
Thomas, Elizabeth78
Thomas, JaneDafarnfach111
Thomas, JaneDafarnfach156
Thomas, JohnTre'rddol62
Thomas, Thomas78
Thomas, ThomasTafarnfach105
Thomas, ThomasDafranfach111
Thomas, ThomasDafarnfach156
Thomas (Revd.), William48
Thomas (Revd.), William48
William, JohnTaliesin118
William, JohnTaliesin118
Williams, IsaacYstradteilo143
Williams, JohnTaliesin109
Williams, JohnTaliesin109


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]