Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Prisiadau a threthi tir
Property taxes and valuations
Prisiad Arglwyddiaeth Genau'r Glyn

 

Valuation of the Lordship of Genau'r Glyn

Mae'r ddogfen hon, o gasgliad Evans a Griffin yn LlGC, yn cynnwys prisiad Arglwyddiaeth Maenor Genau'r Glyn (sy'n cynnwys Llangynfelyn). Mae'n debyg y paratowyd i W T Jones, Gwynfryn, ac nid oes dyddiad arno. Rhaid bod cyn 1862, y flwyddyn a fu farw W T Jones. Trefnir yn ôl enw perchnogion y tir. Dyma'r cofnodion sy'n perthyn i Langynfelyn:   This document from the Evans and Griffin papers in NLW contains a valuation of the Lordship of the Manor of Genau'r Glyn (which includes Llancynfelyn). It seems to have been prepared for W T Jones, Gwynfryn, and is undated, but must be pre-1862, the year W T Jones died. It is arranged by parish in the order of the landowner. Here are the entries for Llangynfelyn:

Valuation of the Lordship of Geneu'r Glyn by Messrs Thomas Jones, Richard James and Jno Morgan for W T Jones.Name of Proprietor Tenement Valuation
Pryse Pryse Esq of Gogerddan Cae-r-ddol a Bodfagau 54-0-0
ditto Lodge parc 15-0-0
ditto Neuadd r Ynys 47-0-0
ditto Henhafod 36-0-0
ditto Trwyn y berth 30-0-0
ditto Cefnaurglawdd 14-0-0
ditto Pantglas 5-0-0
ditto Land belonging to Lodge Mill 1-5-0
Representatives of the late Matthew Davies Esq Aurglawdd 86-0-0
ditto Llwyncrwyn 8-0-0
ditto Llwynwallter 12-0-0
ditto Gwarcwmbach 17-0-0
ditto Gwarcwmissa and Fagwyrhen 36-0-0
ditto Lletylwydyn 31-0-0
ditto Penrhos 1-5-0
ditto Blaenclettwrfawr old enclosure 3-0-0
ditto Tynllwyn 7-10-0
ditto Llainbanal 6-0-0
ditto Penbontpren Mochno 19-0-0
ditto Tymawr Mochno 16-10-0
ditto Pantcoch 7-10-0
ditto Tynycornel and Gardens 14-0-0
W C Gilbertson Esq, Cefngwyn Dolyclettwr and Gardens at Dafarnfach 70-0-0
ditto Wainto and Cae-bach 9-0-0
ditto Tanyrallt otherwise Nantygwraidd and Gardens 19-0-0
ditto Fychesgoch fields and Gardens 2-10-0
ditto Part of Tymawr farm and gardens by Treddole 4-10-0
ditto 2 fields part of Tymawr farm let to David Edward and 2 gardens 3-0-0
ditto Gardens belonging to the public house at Treddole and gardens belonging to the cottages 1-10-0
W T Jones Esq Tanyllan 35-0-0
ditto Gelly 24-0-0
ditto Rhosllechweddpompren and gardens 3-10-0
ditto Caegwynfryn 7-10-0
ditto Caeoddiarffordd and Caepilla Tyllwyd 4-0-0
ditto 2 fields at Goitrefawr 6-0-0
Mr Humphrey Jones Pantglasbach 7-0-0
J P B Chichester Esq Frongoch 15-0-0
Mr Thomas Richard Tymawr 8-0-0
Rev Richard Morgan Tyhwynt Mochno belonging to Aberystwith Church 14-0-0
Mr William Thomas Trerddole Small field above Treddole 15-0
Mr David James Goitrefach and Gardens 8-0-0
Mr David Edward Llety'rfraen 6-0-0
Mr Richard Griffiths Ynysydydwr 16-0-0
LlGC/NLW Evans and Griffin 3

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]