Hanes a chofnodion plwyf Llangynfelyn

 

The history and records of the parish of Llangynfelyn

 

Crwyd y wefan hwn gan

 

This website was created by

Stephen Benham & Nigel Callaghan

 
Ymlaen i'r tudalen hafan   On to the home page