Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps
G & J Cary, 1829

Rhan o Section 29 o 'Carys Improved Map of England and Wales', cyhoeddwyd yn Llundain yn 1832 (mae dyddiad 1829 ar y map ei hun). Lluniwyd y map ar raddfa o ddwy filltir i un fodfedd.

Mae rhanfap fwy ar gael (158KB) sy'n cynnwys yr ardal o Fachynlleth i Aberystwyth.

Part of Section 29 of 'Carys Improved Map of England and Wales', published in London in 1832 (the map itself is dated 1829). The map is drawn at a scale of 2 miles to the inch.

A larger extract is available (158KB), covering the area from Machynlleth to Aberystwyth.


Map G & J Cary, 1829


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]