[Nôl i adran ' Addoldai']  [Back to the ' Places of worship' section]

Mynwent yr Yr Hen Gapel

 

The Old Chapel Cemetery

Mynwent yr Yr Hen Gapel | The Old Chapel Cemetery
Mynwent yr Hen Gapel yn Nhre'rddôl. Cliriwyd y perthi a llystyfiant yn ddiweddar, ac yn awr mae'n bosib gweld y cerrig fedd i gyd. Mae rhestr llawn y cofebion a llun o bob un ar gael The graveyard of the old Wesleyan chapel in Tre'rddôl. The hedges and vegetation were recently cleared, and it is now possible to see all of the gravestones. A full list of the memorials and a picture of each one is available.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2001-01-14  This picture added on 2001-01-14
Google[Brig y dudalen/Top of page]