[Nôl i adran ' Addoldai']  [Back to the ' Places of worship' section]

Yr Hen Gapel, Tre'rddôl

 

The Old Chapel, Tre'rddôl

Yr Hen Gapel, Tre
Hen gapel y Methodistiad Wesleaidd yn Nhre'rddôl. Dyma ail gapel y Wesleaidd yn y pentref, adeiladwyd yn 1845. Wedi agoriad y capel newydd defnyddiwyd fel Ysgol Sul. Erbyn sawl blynyddoedd yn ôl, defnyddiwyd fel amgueddfa. The old Wesleyan Methodist chapel in Tre'rddôl. This is the second Wesleyan chapel in the village, built in 1845. After the opening of the new chapel it was used as a Sunday School. Until a few years ago it was in use as a museum.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2001-01-14  This picture added on 2001-01-14
Google[Brig y dudalen/Top of page]