[Nôl i adran ' Addoldai']  [Back to the ' Places of worship' section]

Yr eglwys o'r de

 

The church from the south

Yr eglwys o
 

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2001-01-14  This picture added on 2001-01-14
Google[Brig y dudalen/Top of page]