Google


Oriel Llangynfelyn

 

The Llangynfelyn Gallery

Rydym wedi rhannu y lluniau ar y safle yn yr adrannau isod. Dewiswch un, os gwelwch yn dda. We have divided the pictures on the site into the following sections. Please choose one.
 
Dyma rhestr lluniau newydd wedi'i hychwanegu ar 2005-04-10 . NEWYDD Here is a list of new pictures added on 2005-04-10 . NEW
Dyma rhestr llawn y lluniau i gyd.

Mae nifer o luniau hefyd yn Hanes Ysgol Llangynfelyn 1876-1976.
 Here is a full list of all the pictures.

There are also a number of pictures in the History of Ysgol Llangynfelyn 1876-1976.

[Brig y dudalen/Top of page]