Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsDolenni a ffynhonnau defnyddiol

 

Useful links and sources

Dolenni i safleoedd eraill ar y We sydd chysylltiadau uniongyrchol neu anuniongyrchol. Hefyd, llyfryddiaeth o ddefnydd perthynol i'r ardal.

 

Links to other web sites of direct or indirect interest. Also a bibliography of material related to the area.

Ar y tudalen hwn...

 

On this page...

 

 

Ar y We

 

On the Web

Safleoedd Llywodraethol

 

Governmental Organisations

 

Hanesyddol a Chofnodion

 

Historical and Records

 

Academaidd

 

Academic

 

 

Llyfryddiaeth Llangynfelyn

 

Llangynfelyn Bibliography

Crochan Ceredigion  Chwedlau gwerin i'r hen a'r ifanc,
Llinos M Davies, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion Gyf, Aberystwyth, 1992  ISBN 0 948930 76 4

Un Ennyd Fer  Bywyd a gwaith E.O.Jones, Talybont 1873-1915, Ffotograffydd cynnar,
Hefin Llwyd, Cymdeithas Papur Pawb, Talybont, 1982

Coelion Cymru,   Y Parch. Evan Isaac, Clwb Llyfrau Cymreig, Aberystwyth, 1938
 

Llyfryddiaeth Gyffredinol

 

General Bibliography

Welsh Family History   A Guide to Research
ed. John Rowlands & Others Pub. Association of Family History Societies of Wales Llandysul, 1993,  ISBN 0 9520727 0 X
Second Stages in Researching Welsh Ancestry ed. John and Sheila Rowlands Pub. Federation of Family History Societies / UCW Aberystwyth,  ISBN 0 86006 066 8
Geiriadur yr Academi  The Welsh Academy English-Welsh Dictionary
Bruce Griffiths and Dafydd Glyn Jones Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd, 1995  ISBN
Atlas Cenedlaethol Cymru / National Atlas of Wales  
gol./ed. Yr Athro Emeritws H. Carter Gwasg Prifysgol Cymru Caerdydd, 1989  ISBN 0-7083-0775-2


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]