Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Mynychder cyfenwau

 

Surname Frequency

Mae mynychder uchel rhai cyfenwau yng Nghymru yn peri galar i lawer o haneswyr. Dyma dadansoddiad o'r cyfenwau yn argraffiad cyfoes y llyfr ffôn am Ganolbarth Cymru. Mae'r llyfr yn cynnwys 178 tudalen o rhifau preifat, gyda phedwar colofn ar bob tudalen, sef 712 colofn.

Mae John Rowlands yn Second Stages in Researching Welsh Ancestry (tud.162) yn cofnodi bod yn 1856 y 10 cyfenwau mwyaf cyffredin oedd yn gyfrifol am 55.85% y bobl yng Nghymru. ac weithiau mwy na hynny mewn llefydd arbenigol. Erbyn hyn, mae'r canran wedi gostwng, gyda'r 10 cyfenw flaenaf yn gyfrifol am 28% yn unig.

Efallai bydd ein gwefan ONS-names o ddiddordeb i chi: databas yw hwn wedi'i arlwyo gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol sy'n cynnwys pob cyfenw yng Nghymru a Lloegr, a'r nifer o bobl gyda phob un enw.

  The high frequency of certain names in Wales is a cause of grief to many historians. As a matter of interest, here is an analysis of the names in the current edition of the Aberystwyth, Brecon and Mid-Wales phone book. The book contains 178 pages of private phone numbers, 4 columns to a page. i.e. 712 columns.

John Rowlands in Second Stages in Researching Welsh Ancestry (p.162) records that in 1856 the 10 most common surnames accounted for 55.85% of the population of Wales, but that locally that could be even higher. Today the proportion is less, with the top 10 names in Mid-Wales now only accounting for 28%.

You may also be interested in our ONS-names site: this is a database provided by the Office of National Statistics containg all the surnames in England and Wales, and the number of people with the name.Cyfenw/SurnameCols.Canran/Percentage
Bennet 1 <0.5
Bevan 1 <0.5
Bowen 2 <0.5
Davies 36 5%
Edwards 7 1%
Ellis 1 <0.5
Evans 30 4.2%
Francis 1 <0.5
Griffiths 7 1%
Harris 2 <0.5
Hughes 8 1.1%
Humphrey 2 <0.5
James 7 1%
Jenkins 4 0.5%
Jones 49 6.9%
Lewis 11 1.5%
Lloyd 6 0.9%
Meredith 1 <0.5
Morgan 10 1.4%
Morris 7 1%
Owen 6 0.9%
Parry 2 <0.5
Phillips 4 0.5%
Powell 4 0.5%
Price 10 1.4%
Pritchard 2 <0.5
Pugh 3 <0.5
Rees 5 0.7%
Richards 4 0.5%
Roberts 7 1%
Rowlands 2 <0.5
(Smith) 6 0.9%
Taylor 2 <0.5
Thomas 15 2.1%
Watkins 3 <0.5
Williams223%

 [Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]