Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion y Capeli
Chapel Records
 | 
 | 
Addysg
Education
Ysgol Sul, Capel Soar, Tre'rddol

Soar Chapel Sunday school, Tre'rddol

Ar y tudalen hwn...

On this page...


 

Rhestri o athrawon

Lists of teachers

1842

William Thomas, Tre'rddol
David Lewis, Taliesin
Pryse Owens, Taliesin
John Roberts, Craig
Richard Evans, Ll
John Jones, Craig
Evan Evans, Tre'rddol
James Jones, Goitre
Evan Jones, Llanerch
David Thomas, Dole
John Owens, Craig
Owen Evans, Taliesin (replaced by John Jenkins, Goitre)
David Williams, Tre'rddol
Morgan Evan, Taliesin
Jane Jones, Tre'rddol
Jane Evans, Craig
Ann Hughes, Ynis
Margaret Jones, Tre'rddol


1844

David Lewis, Arolygwr
David Morgans, Ysgrifenidd
William Thomas
David Thomas
Owen Evans
John Roberts
Richard Evans
Evan Evans
John Owens
Morgan Evans
William Davies
David Williams
Lewis Thomas
Margaret Morgans
Griffith Williams
William Jones
Hugh Hughes
Price Owens
John Jones


1856

William Jones
Mary Evans
Susana Evans
Harriett Morgans
William Whittington
Evan Jones
Richard James
Margaret James
John Evans
William James
John Edwards
William Jones
John Morris
Evan Daniel
John Jones
John Davies
William James
Thomas Jones

Presenoldeb

Attendance


Presenoldeb yn yr ysgol sul, wythnos 1af o fis Hydref
Attendance at the sunday school, first week of OctoberPresenoldeb yn yr ysgol sul, pob un wythnos, 1856
Attendance at the sunday school, each week, 1856


LlGC/NLW, Wesleyan Methodist Archive, 4D

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]