Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Addysg
Education
Cyfrifiad Ysgol 1877

School Census 1877

Fe ddaeth addysg gynradd yn orfodol yn sgîl y Deddf Addysg 1876. Er mwyn helpu gyda'r gwaith gorfodi, penderfynwyd Bwrdd yr Ysgol apwyntio Swyddog Presenoldeb ym mis Mehefin 1877 (gweler Cofnodion y Bwrdd). Ei ddyletswydd gyntaf oedd gwneud cyfrifiad o bob plentyn yn y plwyf.

Cofnodir y Cyfrifiad enw a galwedigaeth y tad, a'u cyfeiriad, ac enw, oedran a dyddiad geni'r plant (dan 13 oed) ynghyd ag enw'r ysgol y roeddent yn ei fynychu (os oes un).

Mae ffurf y trawsgrifiad wedi'i chrynhoi, er mwyn lle. Nid oes cofnod cyfenwau'r plant yn y fersiwn gwreiddiol, ond rwyf wedi eu hychwanegu i helpu gyda chwiliadau. Efallai mai sawl un ohonynt yn anghywir (nithoedd, neiaint ayyb). Ymddangosir nifer o gywiriadau i'r dyddiadau geni yn y gwreiddiol. Defnyddir y dyddiadau 'cywir' yma. Ymddangosir manylion y tad ar un llinell, wedyn y plant. I'r plant, y colofnau yw: oedran, os mynychir ysgol gyhoeddus, pa ysgol, a dyddiad geni.

Mae'r un gyfrol yn cynnwys ail gyfrifiad, ym mis Ionawr 1882, sy'n mynd yn gofrestr barhaus o bob plant yn y plwyf. Ni chofnodir presenoldeb yn yr ysgol, ond nifer o nodiadau diddorol sydd, e.e. "Gone to America". Nid wyf wedi trawsgrifio’r rhan hwn eto, ond mae'n ar gael i'r cyhoedd yn Archifdy Ceredigion.

 

Following the 1876 Education Act, elementary schooling became compulsory. To assist in enforcing the new laws the Llangynfelyn School Board decided to appoint an Attendance Officer in June 1877 (see the Minutes), whose first duty was to make a Census of all children living in the parish.

The Census records name of father, abode and occupation of father, plus the name, age and date of birth of each child (under 13) together with which school they attend (if any).

The format of the transcript has been slightly compressed to save space. The original does not record the childrens' surnames, but these have been added from the father to make searching easier. It is possible that some of these may be incorrect (nieces, nephews etc.). The original shows a number of corrections to the original birth date in red ink. The corrected dates are used here. The father's details are shown on one line, followed by all the children. For the children the columns are Age, whether at public school, which school attended, and date of birth

The same volume also includes a second census in January 1882, which then becomes a rolling register of children in the parish. School attendance is no longer noted, but some extra notes give interesting information: e.g. "Gone to America" etc. This part has not yet been transcribed, but is available for public access at Ceredigion Archives.


tudalen o'r cyfrifiad - page from the census


Y trawsgrifiad

The transcript

William Evans, Nantllainuchaf, Miner     
Elizabeth Jane Evans4  22 Aug 1872 
Thomas Evans3  24 Apr 1874 
Evan Morgans, Nantllain, Miner     
Elizabeth Ann Morgans6YTalybont30 Jul 1870 
Thomas Morgans3  23 Jul 1874 
Mary Rees, Nantllain, Widow     
James Rees12N 28 Dec 1874 
Henry Rees8YTalybont1 Jul 1869 
Rowland Rowlands, Troedrhiwfedwen, Miner     
Mary Ann Rowlands12YTaliesin25 Apr 1865 
James James, Tanrallt, Butcher     
John Morgan James11YTaliesin4 Jul 1866 
Elizabeth Jane James9YTaliesin1 Jul 1868 
Ann Mary James6YTaliesin2 Aug 1870 
David Lewis James4YTaliesin1 Jan 1873 
John Davies, Penycae, Miner     
Evan Davies12YTaliesin11 Jan 1865 
Elizabeth Anne Davies8YTaliesin9 Mar 1869 
Evan Jenkins, Penycae, Labourer     
Ruth Jenkins5YTaliesin14 Feb 1872 
Sarah Jenkins3YTaliesin3 Feb 1874 
Evan Davies, Penycae, Mason     
Margaret Ann Davies5YTaliesin  
Margaret Davies, Penycae, Widow     
Edward Davies12YTaliesin23 Feb 1865 
Hugh Davies10YTaliesin30 Jan 1867 
John Davies8YTaliesin1 Feb 1869 
Elizabeth Jane Davies6YTaliesin4 Apr 1871 
Morgan Evans, Penycae, Labourer     
Elizabeth Jane9YTaliesin13 Jun 1868 
Edward Price, Penycae, Miner     
Mary Price11YTaliesin27 Jan 1866 
Thomas James, Penycae, Butcher     
Cathrine Sofiah8YTaliesin14 Sep 1869 
Richard Howels, Penycae, Labourer     
Evan Howells8YTaliesin21 Aug 1869 
William Davies, Penycae, Miner     
Mary Ann Davies8YTaliesinJan 1869 
Thomas Davies6YTaliesin14 Mar 1871 
David Davies4N 27 Mar 1873 
Richard Morris, Penycae, Minister of the Gospel     
Jenkin Morris10YTaliesin26 May 1867 
Catherine Morris8YTaliesin23 Oct 1868 
John Osporn5YTaliesin16 Oct 1871 
John Griffiths, Penycae, Tailor     
Ann Jane Griffiths11Y   
John William Griffiths8Y 2 Sep 1869 
John Richards, Penycae, Miner     
John Richards9Y 19 Jul 1868 
Ellin Richards6Y 17 Jan 1871 
Edward Richards3N 2 Oct 1873 
David Davies, Penycae, Miner     
Price Rowland Davies12Y 12 Aug 1864 
Jane Ellinor Davies10Y 13 Oct 1866 
Thomas William Davies7Y 12 Oct 1869 
Richard Isaac, Penycae, Miner     
David Isaac12N 21 Nov 1864 
Mary Isaac10Y 10 Feb 1867 
Elizabeth Isaac8Y 4 Dec 1868 
Evan Isaac6Y 22 Apr 1871 
Ann Ellin Isaac4Y   
Lewis James, Penycae, Miner     
James James11YTaliesin6 Oct 1865 
Elizabeth James9YTaliesin29 Feb 1868 
Cathrine James7YTaliesin3 Jul 1870 
Evan Morgans, Taliesin, Mason     
John Rees Morgans10YTaliesin5 May 1867 
Margaret Morgans7N 30 Nov 1869 
Mary Morgans5YTaliesin  
Evan Morgans3N 21 Jun 1873 
John Roberts, Royal Oak Taliesin, Farmer     
Peeter Hughes Roberts5YTaliesin23 Jan 1872 
Owen Morgans, Taliesin, Miner     
Susanah Morgans10N 2 Mar 1867 
Thomas Morgans3    
Mary Daniel, Taliesin, Spinster     
Margaret Ann3  23 Aug 1873 
Elizabeth Isaac, Taliesin, Widow     
Evan Isaac12YTaliesin22 Jun 1865 
David Isaac10YTaliesin5 Mar 1867 
Susannah Isaac7YTaliesin2 Oct 1869 
Cathrine Isaac5YTaliesin15 Aug 1871 
David Thomas, Taliesin, Miner     
Richard Thomas12YTaliesin6 Aug 1865 
Thomas Thomas9YTaliesin6 Sep 1867 
Morris Thomas7YTaliesin27 Oct 1870 
Evan Thomas, Taliesin, Miner     
Jane Thomas10YTaliesin19 Aug 1866 
Elizabeth Thomas7YTaliesin2 Feb 1870 
Cathrine Ann Thomas4  6 Jun 1873 
Edward Lloyd, Taliesin, Shopkeeper     
John Richard Lloyd12YTaliesin10 Feb 1865 
Edward Lloyd7YTaliesin16 Aug 1869 
Lewis Lloyd5YTaliesin20 Sep 1871 
Mary Jane Lloyd3  19 Apr 1874} Twins
Catherine Elizabeth Lloyd3  19 Apr 1874} Twins
Margaret Davies, Taliesin, Widow, Shop     
Ellin Jane Davies10YTaliesin17 Dec 1866 
David William Davies5YTaliesin27 Sep 1871 
Richard Thomas, Taliesin, Miner     
Margaret Jane Thomas12N 2 Nov 1864 
Elizabeth Thomas9YTaliesin21 Sep 1867 
Ann Thomas6YTaliesin31Aug 1870 
William Whitington, Taliesin, Miner     
Griffith Whitington7YTaliesin20 Sep 1869 
Thomas Whitington5YTaliesin2 Nov 1871 
John Whitington10YTaliesin7 May 1867 
Ann Jane Whitington3YTaliesin28 Nov 1873 
John Morgans, Taliesin, Miner     
Evan Morgans12YTaliesin4 Oct 1866 
Richard Morgans8YTaliesin18 Feb(?) 1869 
Owen Owens, Taliesin, Miner     
John Owens7YTaliesin10 Sep 1869 
Mary Owens6YTaliesin5 Jun 1871 
William Morris, Taliesin, Mason     
Elizabeth Morris12N Oct 1865 
Edward Morris9Y 24 Jul 1868 
Morris Morris6Y 3 Jul 1870 
John Williams, Taliesin, Cowman     
Jane Williams12YTaliesin4 Mar 1865 
Hugh Williams10YTaliesin11 May 1867 
Richard Williams10?YTaliesin18 Sep 1867 
Richard Evans, Taliesin, Miner     
Richard Evans11YTaliesin1 Sep 1865 
Elizabeth Evans9YTaliesin30 May 1868 
Mary Evans6YTaliesin27 Nov 1870 
Cathrine Ann Evans3YTaliesin2 Nov 1873 
John Jones, Taliesin, Miner     
Catherine Jones10YTaliesin12 Mar 1866 
Emely Jones4YTaliesin13 Nov 1872 
Margaret Rodger Davies, Taliesin, Widow     
Mary Rodgers6YTaliesin6 Nov 1870 
David Thomas, Taliesin, Miner     
David Thomas3    
John Prichards, Taliesin, Smith     
Henry Prichards10YTaliesinApr 1867 
Catherine Jane Prichards8  1 Apr 1869 
Richard Jones, Taliesin, Miner     
Evan Jones9YTaliesin3 May 1868 
Mary Jones7YTaliesin29 May 1870 
Elizabeth Jane Jones3YTaliesin21 Dec 1873 
Evan Lloyd, Taliesin, Shoemaker     
William Lloyd10YTaliesin24 Feb 1867 
John Lloyd7YTaliesin21 May 1870 
William Pugh, Taliesin, Mason     
Hugh Pugh3YTaliesin21 Jan 1874 
Thomas Thomas, Taliesin, Miner     
Ann Thomas12YTaliesin13 Jul 1865 
Thomas Thomas8YTaliesin27 Dec 1868 
Mary Thomas6YTaliesin28 Jun 1871 
Evan Owens, Taliesin, Miner     
Sarah Owens9YTaliesin23 Feb 1868 
Catherine Owens7YTaliesin27 Feb 1870 
James James, Taliesin, Shopkeeper     
John James James7YTaliesin30 Apr 1870 
Hugh Rowland James6YTaliesin10 Jun 1871 
Edward Owen James4YTaliesin16 May 1873 
William Edwards, Taliesin, Mason     
David Owen Edwards12YTaliesin16 Dec 1864 
John Edwards10YTaliesin25 July 1867 
Hugh Edwards7YTaliesin12 Mar 1870 
William Edwards4YTaliesin4 Sep 1872 
Isaac Edwards, Taliesin, Mason     
Owen Edwards6YTaliesin1 Jun 1871 
John Arthur Edwards4YTaliesin19 Apr 1873 
Lewis Edwards, Taliesin, mason     
Thomas Edwards11YTaliesin8 Nov 1865 
Lewis Owen Edwards9YTaliesin26 Feb 1868 
Margaret Jane Edwards6YTaliesin6 Jun 1871 
David Edwards4YTaliesin10 Oct 1873 
William Jones, Taliesin, Smith     
Mary Elizabeth Jones8  11 May 1867 
Albert William Jones6Y 21 Sep 1870 
Clement Charles Jones4Y 11 Aug 1872 
Frances Ann Jones3  28 Jun 1874 
Evan Daniel, Taliesin, Miner     
David Daniel9YTaliesin14 Feb 1868 
Evan Daniel3  13 Oct 1873 
Elizabeth Williams, Taliesin, Widow     
John Williams Y 5 Jun 1866 
Mary Williams Y 8 Mar 1865 
Evan Evans, Gogerddan Arms, Joiner     
Catherine Evans11    
Hannah Evans9    
Mary Evans7    
Thomas Evans5    
Joseph Jones, Dolenydd, Farmer     
Miriam Jones10YTaliesin14 Dec 1866 
Lea Jones7YTaliesin16 Nov 1869 
Jemimah Jones5    
Joseph Jones3    
James Jones, Tymawr Mochno     
John Jones11  20 Jul 1866 
Owen Jones9YTaliesin28 Jun 1868 
Sarah Ann Jones7YTaliesin26 Apr 1870 
Richard Jones5  6 Apr 1872 
Thomas Jones3  25 Jun 1874 
Isaac Griffiths, Tyhwynt, Farmer     
Margaret Griffiths11YTaliesin22 Apr 1866 
Marinah Jane Griffiths9YTaliesin28 Jun 1868 
Brichard Ann Griffiths9YTaliesin28 Jun 1868 
John Jones, Penypontbren Mochno     
Elizabeth Jones9YTaliesin2 Jan 1868 
David Isaac, Goitre, Miner     
David Evans Isaac6YTaliesin6 Jan 1871 
Morgan Isaac4YTaliesin8 May 1873 
William Daniel, Tymawrllan     
Sarah Daniel11YTaliesin3 Oct 1866 
Elizabeth Daniel7YTaliesin24 Apr 1870 
John Lewis, Gwyndy, Miner     
Sarah Jane Lewis6YTaliesin11 Jan 1871 
John James, Dolegwyn, Miner     
Elizabeth James12  5 Sep 1865 
Soffiah James9YTaliesin23 Oct 1867 
James James7YTaliesin28 May 1870 
Margaret Ann James4YTaliesin8 Jul 1873 
Edward Roberts, Craigypendrin, Miner     
Edward Roberts11YTaliesin21 Apr 1866 
Richard Roberts9Y 19 May 1868 
Mary Roberts7Y 3 Nov 1870 
William Roberts4  26 Sep 1873 
John Lloyd, Craigypendrin, Miner     
Sarah Lloyd10YTaliesin1 Dec 1866 
David Lloyd8YTaliesin1 Sept 1868 
Elizabeth Lloyd4  7 Jun 1872 
Mary Thomas, Craigypendrin, Widow     
Mary Ann Thomas5YTaliesin25 Dec 1871 
Edward Evans, Craigypendrin, Labourer     
Ann Evans9YTaliesin23 Oct 1867 
David Edward Evans7YTaliesin26 Aug 1869 
Richard Lloyd, Craigypendrin, Miner     
Mary Ann Lloyd12YTaliesin8 May 1865 
William Lloyd10YTaliesin27 Aug 1867 
John Lloyd6YTaliesin1 Apr 1870 
Thomas Richard Lloyd4YTaliesin8 Aug 1872 
John Edwards, Craigypendrin, Bailiff     
Humphrey Rees Edwards8    
Richard Morris, Craigypendrin, Keeper     
Elizabeth Morris3    
Evan Evans, Pendrin, Miner     
John Evans8YTaliesin8 Dec 1868 
William Evans6YTaliesin9 Jany 1871 
John Morris, Llanerch, Miner     
Mary Margaret Morris10YTaliesin14 Nov 1867 
Rowland Morris12YTaliesin27 Apr 1865 
Catherine Morris7YTaliesin29 Dec 1870 
Susanah Morris4YTaliesin6 Jan 1873 
Isaac Evans, Llanerch, Miner     
Mary Evans12YTaliesin13  Mar 1865 
Elizabeth Evans10YTaliesin27 May 1867 
Richard Evans9YTaliesin16 Nov 1868 
Catherine Evans4YTaliesin4 Sep 1872 
Ann Evans7YTaliesin9 Sep 1870 
Jane Owen, Tyncornel, Widow     
Richard Enoch12  9 Oct 1864 
Thomas Beechy, Tyncornel, Tre’rddol, Miner     
Sarah Beechy12  2 Apr 1865 
Margaret Beechy11  18 Aug 1866 
Lewis Beechy9  19 Apr 1868 
Jane Beechy7  5 Feb 1870 
Thomas Beechy5  8 May 1872 
Ann Beechy3  27 Apr 1874 
Margaret Owen, Tre’rddol, Widow     
Mary Ann Owen6YTaliesin23 Aug 1871 
Ann Prichards, Tre’rddol, Spinster     
Owen Prichards3  20 Oct 1873 
John Jones, Halfway Inn, Tre’rddol     
Mary Jones Pierce5YTaliesin5 Feb 1872 
Peter Williams, Trerddol, Shopkeeper     
James Williams12YTaliesin17 Jul 1865 
Catherine Davies, Trerddol, Widow     
Elizabeth Davies10YTaliesin26 Jul 1867 
Griffith Williams, Trerddol, Miner     
Sarah Jane Williams10  9 Jan 1867 
Margaret Williams8  26 Nov 1868 
Hannah Williams7YTaliesin3 Jun 1870 
Peter Williams5YTaliesin6 Jun 1872 
Esther Williams3  8 Oct 1874 
Elizabeth Richards, Trerddol, Widow     
Richard Richards9YTaliesin13 May 1868 
Lewis Thomas, Trerddol, Miller     
Mary Ann Thomas10YTaliesin16 Jun 1867 
Elizabeth Ellin5Y   
Thomas Davies, Trerddol, Shoemaker     
Margaret Davies11YTaliesin27 Nov 1865 
Evan Davies8YTaliesin12 Aug 1868 
Richard Williams, Trerddol, Miner     
Mary Jane Williams10YTaliesin25 Nov 1866 
Margaret Ann Williams8YTaliesin4 Jul 1869 
John Williams3  22 Mar 1874 
Margaret Jones, Trerddol, Dressmaker     
John Richard Jones9YTaliesin22 Nov 1867 
Hariet Jones, Chapel, Trerddol, Widow     
Mary Ann Jones9YTaliesin11 Feb 1868 
Edward Jones, Tynywern, Miner     
Margaret Jones6YTaliesin25 Jul 1871 
James Jones3  23 Jun 1874 
John Weaver, Tynywern, Labourer     
Ann Weaver8YTaliesin12 Apr 1869 
Edith Weaver4YTaliesin  
Mr Phillips, Tynywern, Minister of the Gospel     
Ellin Myfanwy Phillips5YTaliesin4 Jul 1872 
John Andrew Phillips3YTaliesin  
Lewis Humphreys, Penpark, Labourer     
Evan Humphreys7YEglwysfach17 Apr 1870 
Margaretta Humphreys4  6 Feb 1873 
Daniel Jones, Gwarfelin, Labourer     
Lewis Daniel Jones12  6 May 1865 
David Jones9YEglwysfach13 Nov 1868 
John Jones7YEglwysfach18 Mar 1870 
Margaret Jones4  9 Oct 1873 
John Rowlands, Gwarfelin, Labourer     
Anne Rowlands11  15 Dec 1865 
Sarah Rowlands9YBankyllan8 Oct 1867 
Mary Rowlands8YBankyllan7 Aug 1869 
Margaret Rowlands4  13 Oct 1872 
Thomas Richars, Felin Lodge,     
Ann Richards10YBankyllan26 Mar 1867 
William Richards7YBankyllan22 Aug 1870 
Richard Jenkins, Henhafod, Farmer     
Elizabeth Jenkins11YTaliesin4 Mar 1866 
Margaret Jenkins9YTaliesin27 Nov 1868 
Ann Jenkins7YTaliesin2 Oct 1870 
Sarah Jenkins5YTaliesin5 Apr 1872 
Richard Jenkins4  28 Sep 1873 
Susannah Jenkins3  1 Dec 1874 
Cwmslaidfach Orphan     
Joseph Evans11YTalybont28 Apr 1866 
Morgan Morgans, Penrhos, Miner     
Morgan Morgans11N 7 Sep 1885 
Richard Morgans6YTalybont10 Apr 1871 
Thomas Griffiths, CefnErglodd, Farmer     
James Griffiths12YTalybont  
Ann Jane Griffiths9YTalybont13 Nov 1867 
David John Griffiths5YTalybont  
Margaret Griffiths3  28 Mar 1874 
David Jones, Esgair, Clethor(?)     
David Lewis Jones4  2 Aug 1872 
Thomas Jones, Parkgate, Mason     
John Jones8YTaliesin19 Mar 1869 
Thomas Jones4  12 Apr 1873 
Thomas Jones, Gwarcwm Bach, Farmer     
Elizabeth Jones9YTaliesin13 Nov 1867 
William Roberts8YTaliesin26 Nov 1865 
Jane Jones7YTaliesin29 Sep 1869 
David Jones4  2 May 1873 
John Masson, Tynyrhelig, Farmer     
David Masson5    
Richard Masson3  14 Mar 1874 
Samuel Prosser, Schoolmaster, Taliesin     
Elizabeth Christianna(?)7YTaliesin4 Aug 1870 
Ann Cecilia5YTaliesin14 Sep 1872 
Margaret Davies, Trerddol, Widow     
Richard Davies12YTaliesin16 Jun 1864 
Joseph Davies10YTaliesin  
Margaret Ann Davies7YTaliesin6 Jun 1870 
John Emanuel Davies5YTaliesin  
Jane Parkinson, Dolenydd Cottage, Spinster     
David Evans10  15 Feb 1867 
David Jones, Brynarian, Farmer     
John Jones9YTaliesin10 Dec 1867 
Charles Williams, Tynywern, Mining Agent     
Margaret Williams9  1 Mar 1867 
Elizabeth Williams7YTaliesin5 Nov 1870 
Sarah Jane Williams5YTaliesin5 Nov 1872 
Thomas Jones, Lletyrfran, Miner     
Margaret Jane Jones6YTaliesin12 Jan(?) 1872 
John Andrew, Mochno Cottage, Labourer     
Sarah Andrew6  5 Apr 1872 
John Andrew12YEglwysfach13 Mar 1866 
Elizabeth Jane Andrew4  10 May 1874 
Richard Lewis, Pantglasbach, Farmer     
Thomas Lewis11YTaliesin4 Oct 1867 
John Nichols, Trerddol,     
Ann Nichols7YTaliesin14 Dec 1870 
Catherine Nichols5YTaliesin12 Mar 1874 
 

Total 264 children


Llancynfelyn School Census, Archifdy Ceredigion/Ceredigion Archives, 152c

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]