Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Hynafiaethau
AntiquitiesY Llwybr Canoloesol a'r ffwrnais toddi metel Rhufeinig

Yn ystod 2004 darganfuwyd llwybr pren canoloesol a rhedir o ymyl Ynyscapel dros Gors Fochno i Ynys Cynfelyn. Mae'n dyddio o tua 1100 O.C. Mae tystiolaeth hefyd am weithdai metel ger y safle, effalai o oes y Rhyfeiniad.

Fe wnaethpwyd cloddio cychwynnol gan Cambrian Archaeology yn ystod Haf 2004, gyda chymorth Cadw a Phrifysgol Birmingham. Yn ystod y cloddio, cedwyd 'dyddiadur gwe' a ddangosodd y waith o ddydd i ddydd. Dyma'r fersiwn wreiddiol, ond mae copi leol gennym (gyda'u caniat‚d), rhag ofn i'r fersiwn wreiddiol yn diflannu!

Gwnaethpwyd gwaith ychwanegol yn ystod Haf 2005, gan ganolbwyntio ar yr ardal gydag olion gwaith toddi plwm. Eto, cofnododd Archeolog Cambria eu gwaith mewn dyddiadur ar-lein, ac eto mae gennym copi yma.

Mae'n amlwg erbyn hyn bod y safle yma yn un o arwyddoc‚d genedlaethol, ond mae dyfodol unrhyw waith bellach ar y safle yn ansicr. Mae'n debyg bod cymaint o lygredd plwm yn y pridd bydd peryglon iechyd a diogelwch i'r archeolegwyr!!

 

The Mediaeval Trackway and the Roman smelting furnace

During 2004 a mediaeval wooden trackway was discovered running from near Ynsysycapel across Cors Fochno to Ynys Cynfelyn. This has now been dated to about 1100 A.D. There is also evidence of metal-working associated with the site, possibly of Roman origin.

An initial excavation of the site was carried out by Cambria Archaeology in the summer of 2004, with the help of Cadw and the University of Birmingham. During the dig they kept a 'web diary' showing progress. The original is here, but we also have a local copy (with their permission) in case the original goes missing!

Further work was done during the summer of 2005, concentrating on the metal-working area. Cambria Archaelology again kept an on-line diary, and we again have a copy here.

Although it is now obvious that this site is of national importance, the future of further work on the site is unclear, as it seems that there is so much lead pollution in the soil that there would be health and safety risks to the archaeologists![Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]