Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cyfnodolion
PeriodicalsThe Times

Er nid ymddangosir lawer o newyddion ynglŷn â'r plwyf yn 'The Times', weithiau roedd hysbysebion ac erthyglau mân a oedd yn berthnasol.

Mae'r darnau isod ar gael erbyn hyn:

 

Although it didn't cover much of the parish news, the Times sometimes included advertisements and the occassional article relating to the parish.

The following pieces are available:[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]