Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion y Capeli
Chapel Records
 | 
 | 
Dogfennau Amrywiol
Miscellaneous documents
Capel Soar - Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol 1953-4

Soar Chapel - Programme of the Cultural Society 1953-4


Llywydd: Y Parch J. Henry Griffiths, B.A.
Is-lywydd: Mr R J Thomas, M.A.

Ysgrifenyddion: Miss Gwenda Morris, Mr Billy Evans

Trysorydd: Miss Nellie Isaac

Pris y Rhaglen: Swllt

RHAGLEN 1953

(Dechreuir y cyfarfodydd am 7 oni nodir yn wahanol)

Tachwedd 2Cwpanaid llaw a beth bynnag a ddaw
Tachwedd 9Ymryson Ysgafn
Tachwedd 16Dosbarth Allanol yn yr Ysgol.
Darlith ar "Lenyddiaeth Cymru".
Tachwedd 23Ffug Etholiad
Tachwedd 30Dosbarth Allanol yn yr Ysgol.
Darlith ar "Lenyddiaeth Cymru".
Rhagfyr 7Ffilmiau
(gwneir casgliad at y treuliau)
Rhagfyr 14Dosbarth Allanol yn yr Ysgol.
Darlith ar "Lenyddiaeth Cymru".
Rhagfyr 31Gwylnos am 10 o'r gloch
1954

Ionawr 11Dosbarth Allanol yn yr Ysgol.
Darlith ar "Lenyddiaeth Cymru".
Ionawr 18Noson yng ngofal y Bobl Ieuainc
Ionawr 25Dosbarth Allanol yn yr Ysgol.
Darlith ar "Lenyddiaeth Cymru".
Chwefror 1Noson i drafod Diarhebion
Chwefror 8Dosbarth Allanol yn yr Ysgol.
Darlith ar "Lenyddiaeth Cymru".
Chwefror 15Noson yng ngofal plant yr Ysgolion Eilradd
Chwefror 22Noson i adrodd profiadau rhyfedd
Mawrth 1Cyfarfod Cystadleuol
Mawrth 8Darlith
(gwneir casgliad at y treuliau)
Mawrth 15Cyfarfod Terfynol
Original owned by Myfanwy Rowlands, Taliesin


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]