Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
Prydlesau, gweithredoedd a throsglwyddebau

Leases, Deeds and Conveyances

Mae'r adran hon yn cynnwys y dogfennau cyfreithiol amrywiolynglŷn â brynu, gwerthu a pherchnogaeth tai a thir.

Gweler hefyd: adran trethi ar eiddo.

This section includes the various legal documents concerning the buying, selling and ownership of houses and land.

See also: the section on property taxes


 

Dogfennau ar y safle

Documents on the site[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]