Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps
Reid, c. 1820

Rhan o fap Sir Aberteifi gan Reid, cyhoeddwyd tua 1820. Maint y map yw 4 moddfedd gan 2½, ar raddfa o dua 14 milltir i un fodfedd.

Mae'r map llawn ar gael hefyd (182KB). Scaniwyd y fap ar 300 dpi.

Part of a map of Cardiganshire by Reid, originally published about 1820. The map is about 4 in by 2½, at a scale of about 14 miles to the inch.

The full map is also available (182KB). The map was scanned at 300dpi.


Map Reid, 1820


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]