Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps
Curiosities of Great Britain, England and Wales, delineated, 1848

Rhan o fap Sir Aberteifi yn Curiosities of Great Britain, England and Wales, delineated gan Thomas Dugdale. Cyhoeddwyd y llyfr yn gyntaf yn 1835 gyda mapiau gan Cole a Roper. Ailosodwyd y mapiau yn yr argraffiad 1848 gan rhai gan John Archer. Maint a map yw tua 9 modfedd gan 7, ar raddfa o tua 5.5 milltir i'r fodfedd.

Mae'r map llawn ar gael hefyd (939KB). Scaniwyd y fap ar 300 dpi.

Part of the map of Cardiganshire in Curiosities of Great Britain, England and Wales, delineated by Thomas Dugdale. The book was first published in 1835 with maps by Cole and Roper. For the 1848 edition the maps were replaced by ones by John Archer. The map is about 9 in by 7, at a scale of about 5.5 miles to the inch.

The full map is also available (939KB). The map was scanned at 300dpi.


archer, 1809


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]