Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
MapsArolwg Ordnans 1", Seithfed Cyfres

Ordnance Survey 1", Seventh Series

Cyhoeddwyd map cyfres gyntaf yr Arolwg Ordnans un fodfedd o Ogledd Sir Aberteifi yn 1837. Mae'r wlad wedi cael ei ail-fesur, a'r mapiau eu diweddaru yn rheolaidd erbyn hynny. Dyma dyfyniad o dalen 127 (Aberystwyth) o'r seithfed cyfres, ailfesurwyd yn llwyr yn 1948, ar 150 dpi. Mae gennym dyfyniadau mwy, o'r plwyf oll, ar 150 dpi (187KB) ac 300 dpi (678KB).

The first edition of the O.S. 1" to the mile map for North Cardiganshire was published in 1837. The country has been regularly re-surveyed and the maps updated ever since. This is an extract from sheet 127 (Aberystwyth) of the seventh series, fully revised in 1948. This is at 150 dpi. We also have larger extracts, covering the whole parish, at 150 dpi (187KB) and 300 dpi (678KB).[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]