Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cyfnodolion
PeriodicalsLloffion Llangynfelyn

Lloffion LLangynfelyn oedd y papur newyddion cymunedol cyntaf a gyhoeddwyd yn yr ardal. Ymddangosodd 12 rhifyn cwarterol rhwng 1956-58, a chanolbwyntio ar ddigwyddiadau yn y plwyf.

Teipiwyd a dyblygu'r papur, ac fe fu 12-16 tudalen ynddi pob cwarter. Ymhlith y cynnwys oedd newyddion a digwyddiadau, ynghyd ac erthyglau hwy, (ar hanes y plwyf yn bennaf), a cherddi gan awduron lleol.

Y Gymraeg oedd iaith rhan fwyaf y papur, ar wahn i ambell i erthygl yn Saesneg. Dydyn ni ddim wedi cyfiethu unrhyw beth.

Daethpwyd set llawn l-rifynau ar gael drwy garedigrwydd Myfanwy Rowlands, Taliesin. Bellach rydym wedi'u sganio a byddent ar gael yma fel ffeiliau PDF. D.S. Maint pob ffeil yw tua 2-3 MB, a cymerith 4-5 munud i lawrlwytho ar gysylltiad 'dial-up'. Band llydan yw'r ffordd i fynd!

Mae'r rhifynnau isod ar gael erbyn hyn:

 

"Lloffion Llangynfelyn" was the first 'community newspaper' to be published in the area. 12 quarterly numbers appeared from 1956-1958, and concentrated on events in the parish.

The paper was typed and duplicated, and contained from 12-16 pages each quarter. The contents covered both basic news and events, together with longer articles, mainly on the history of the area, and poetry by local writers.

The paper was almost entirely in Welsh, with just a few of the articles in English. No attempt has been made to translate the Welsh articles.

A full set of the papers was kindly made available by Myfanwy Rolands, Taliesin, and these have now been scanned and will be made available here as PDF files. N.B. Each of the files are about 2-3MB, which will take 4-5 minutes to download over a dial-up connection. Broadband is advised!

The following numbers are currently available:[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]