Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps
Rhestr o enwau lleoedd

List of place names

Ar y tudalen hwn y mae rhestr o bob lle wedi'i enwi ar fap OS 6-modfedd y plwyf, cyfres gyntaf. Hefyd y mae rhestr ychwanegol o lefydd eraill sydd heb eu henwi ar y map. Ar y ddwy restr mae nodiadau o enwau a sillafiadau eraill sydd wedi'u defnyddio dros y blynyddoedd.

Pe buasech chi'n clicio ar y gair 'map' wrth ymyl bob eitem byddech yn gweld y lle ar y map. Nodwch: rhaid ichi ddefnyddio Netscape 4 neu IE 4 (neu fersiwn dilynol) i fynd i'r map.

RHYBUDD: Maint y mapiau yw tua 250KB yr un, felly maen debyg y bydd oediad tra'r mapiau yn cael eu download, ond, ar l y tro cyntaf, bydd y mapiau yn y cache ac fe fydd pethau yn gyflymaf.

This page gives a list of all named places on the first series 6in OS map of the parish. There is also an additional list of other places that are not named on the map. In both cases there is a note of other names and spellings that have been used over the years.

By clicking on the 'map' link next to each entry you will be taken to the map at the requested location. Note: for this to work you must be running Netscape 4 or Internet Explorer 4 (or later).

WARNING: As each map is approximately 250KB in size you may find that the initial load is a bit slow. Once it's in your cache subsequent searches should be a lot quicker.


 

Lleoedd wedi'u henwi

Named places

  Enw ar y fap
Name on the map
Enwau eraill
Other names
map Allt-y- Brain  
map Blaen- Clettwr-fach  
map Blaen- Clettwr-fawr  
map Bod- fagedd Wood  
map Bryn-yr- arian Mine  
map Cambrian Railway  
map Cefn- erglodd  
map Coed Erglodd  
map Coed Gwar cwm-isaf  
map Coed Gwar-cwm-isaf  
map Coed Gwynfryn  
map Coed Llety-llwydion  
map Coed Llety-llwydion  
map Coed pant-coch  
map Coed Tafarn-fach  
map Commercial Inn Wildfowler Inn  
map Cors Fochno  
map Craig-y- Penrhyn  
map Cwm- slaid  
map Cwm- slaid-bach  
map Dolau  
map DolClettwr  
map Dol- ennydd  
map Erglodd  
map Erglodd Mine  
map Esgair Foel-ddu  
map Esgair- foel-ddu  
map Felin Lodge Bridge  
map Felin Lodge Wood  
map Foel Gch  
map Garn Wen  
map Gelli  
map Glan-Dyfi  
map Glan- morfa  
map Goitre- fch  
map Gwar- cwm-bach  
map Gwar- cwm-isaf  
map Gwar-y- felin  
map Gwyndy  
map Gwynfryn Hall  
map Hen Hafod  
map Llain-hir Mine  
map Llancynfelyn  
map Llanerch  
map Llanerch- coch  
map Llety- llwydion  
map Llety-y- frn  
map Llwyn- crwn  
map Llwyn- Walter Llwyn-gwallter, Llwyn-wallter  
map Lodge Farm  
map Lodge Park Bod Fagedd  
map Meth.Chapel (Calv)  
map Mochno Cottage  
map Nant-y- llain  
map Neuadd- yr-Ynys  
map Neuadd- yr-Ynys Mine  
map Pant-coch  
map Pant-glas- bach  
map Pant-glas- mawr  
map Pant-glas- mawr Wood  
map Pen-sarn Mine  
map Pen-y- bont  
map Pen-y- bontbren Mine  
map Pen-y- bontbren-Mochno  
map Pen-y-parc  
map Pil Lodge  
map Pil Tre'r- ddol  
map Pwll Roman  
map Railway cottage  
map Rehoboth Chapel  
map River Clettwr  
map School  
map School (disused) Llan-fach, Sunday school  
map Soar Chapel  
map St Cynfelyn's Church  
map Sunday School Yr Hen Gapel  
map Tan-y-llan Tan-llan  
map Tan-yr- allt  
map The Park  
map Traeth Malgwyn  
map Tre'r-ddl  
map Tre'r-ddl Bridge  
map Tre- Taliesin  
map Troed- rhiw-fedwen  
map Trwyn-y- buarth  
map Ty'n-y- llwyn  
map Ty'n-y- nant  
map Ty'n-yr- helyg  
map Ty'n-y- rhos  
map Ty'n-y- wern  
map Ty-hwnt  
map Ty- mawr-llan  
map Ty-mawr- Mochno  
map Vicarage  
map Wesley Cottage  
map Y Foel  
map Ynys-las Cottage  
map Ynys-las Farm  
map Ynys- Tudur  

 

Lleoedd eraill

Other places

  Enw ar y fap
Name on the map
Enwau eraill
Other names
map Bedd Taliesin  
map Hafan Romans Cottage  


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]