Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsCyfnodolion

Periodicals

Mae'r cyfnodolion amrywiol a gyhoeddwyd yn ystod y canrifoedd diweddaraf yn cynnig ffynhonnell goludog o wybodaeth ynglyn â gweithgareddau yn y plwyf yn ystod y blynyddoedd gynt. Rydm wedi adysgrifio sawl straeon allan o rhai ohonynt. Dyma rhestr o'r papurau newyddion a'r cylchgronnau yr ydym wedi chwilio trwyddynt ac sydd ar gael (yn rhannol, o leiaf) ar y safle:

The various periodicals published during the last couple of centuries provide a rich source of information about activities in the parish in years past. We have transcribed some stories from a number of these. Here is a list of the newspapers and magazines that we have searched and which are available (at least partly) on the site:
[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]